Sinds 26 november gelden er weer verder aangescherpte maatregelen voor de situatie rondom COVID-19. Vanuit het RIVM en volgens het brancheprotocol kunnen wij op een verantwoorde manier blijven opleiden en trainen. Hierbij informeren wij jullie graag over ons Corona-beleid, om veilig en verantwoord te kunnen trainen.

Wij houden uiteraard de nieuwe maatregelen nauwlettend in de gaten en hebben ook daarover ook veelvuldig contact met het RIVM, maar onze dienstverlening en scholingen vallen buiten de nieuwe restricties. Men onderkent het belang van scholingen en (bedrijfsnoodzakelijke) trainingen, waardoor wij de komende periode door kunnen. Uiteraard hebben wij alles weer verder aangescherpt om veilig én verantwoord te kunnen trainen, waarbij wij ons conformeren aan het voor ons geldende brancheprotocol. Klik hier voor het brancheprotocol.

De belangrijkste aanpassingen volgen hieronder:

 • Géén fysiek contact tijdens onze opleidingen, cursussen en trainingen;
 • 1,5 meter afstand (waar mogelijk);
 • Vaste zitplaatsen voor onze deelnemers;
 • Mondkapjesplicht (bij verplaatsingen en bij minder dan 1,5 meter afstand);
 • Extra hygiëne-maatregelen;
 • Samen bewust veilig!

Verder oriënteren wij ons op het gebruik van een coronatoegangsbewijs – welke wij graag willen invoeren, maar dat dient middels een wetswijziging nog verder mogelijk gemaakt te worden.

Mondkapjesplicht op ons trainingscentrum
Er geldt een mondkapjesplicht op ons trainingscentrum. Het dragen van een mondkapje is dan verplicht bij verplaatsingen in onze binnenruimtes. Wanneer je op jouw aangewezen vaste plek (in het restaurant of lesruimte) komt, ben je vrij om het mondkapje wel of niet te dragen. Wij vragen onze deelnemers en bezoekers vriendelijk om je eigen mondkapje mee te nemen. Mocht je deze onverhoopt niet bij je hebben, dan helpen we je hier uiteraard verder mee.

Geef elkaar letterlijk de ruimte op ons trainingscentrum en respecteer elkaar daarin. Wanneer de 1,5 meter afstand naar eigen inzicht niet te borgen is, dan ben je verplicht een mondkapje te dragen.

Training op locatie van opdrachtgever
Bij in-company trainingen op locatie van onze opdrachtgever(s) zullen wij ons aanpassen aan het geldende beleid op de betreffende locatie. Onze docenten kunnen wanneer het nodig is te allen tijde een coronatoegangsbewijs aantonen. Tevens zullen onze docenten een mondkapje dragen en daarbij de 1,5 meter afstand bewaren.

Algemene richtlijnen
Alleen samen krijgen we corona onder controle.

 • Klachten? Blijf thuis en laat je direct testen;
 • Geef elkaar de ruimte;
 • Was vaak je handen;
 • Hoest en nies in je elleboog;
 • Schud geen handen;
 • Zorg voor voldoende frisse lucht.

Vragen?
Mocht je nog een vraag hebben over ons beleid, de planning of jouw eigen training? Stuur ons dan een mail naar planning@achterkamp.nl en we zullen jouw vraag zo snel mogelijk behandelen.