[postdropdown cursus]

  Uw Gegevens

  Naam contactpersoon:

  Naam bedrijf:

  Adres Bedrijf:

  Telefoon:

  Contactpersoon e-mailadres:

  Naam en geboortedatum cursist(en):

  Uw inkoop/opdrachtnummer:

  Eventuele opmerkingen:

  Hoe heeft u ons gevonden?:

  Bepalingen:

  De verantwoordelijkheid t.a.v. medische geschiktheid van cursist(en) is volledig voor de opdrachtgever.
  Het opleidingsinstituut is niet aansprakelijk voor:

  • Schade aan kleding of uitrusting, gedragen tijdens de lessen;

  • Ongevallen met persoonlijk letsel, die zich voor, tijdens of na de lessen voordoen;

  • Gedragingen van cursisten bij repressief optreden, waardoor schade wordt toegebracht of geleden, die zouden kunnen worden gerelateerd aan hetgeen in de opleidingen is geleerd.

  Een WA-verzekering is vereist.

  Certificaten en diploma's blijven ons eigendom tot onze nota geheel door u is voldaan.