[postdropdown cursus]

Uw Gegevens

Naam contactpersoon:

Naam bedrijf:

Adres Bedrijf:

Telefoon:

Contactpersoon e-mailadres:

Naam en geboortedatum cursist(en):

Uw inkoop/opdrachtnummer:

Eventuele opmerkingen:

Hoe heeft u ons gevonden?:

Bepalingen:
De verantwoordelijkheid t.a.v. medische geschiktheid van cursist(en) is volledig voor de opdrachtgever.
Het opleidingsinstituut is niet aansprakelijk voor:

  • Schade aan kleding of uitrusting, gedragen tijdens de lessen;
  • Ongevallen met persoonlijk letsel, die zich voor, tijdens of na de lessen voordoen;
  • Gedragingen van cursisten bij repressief optreden, waardoor schade wordt toegebracht of geleden, die zouden kunnen worden gerelateerd aan hetgeen in de opleidingen is geleerd.

Een WA-verzekering is vereist.
Certificaten en diploma's blijven ons eigendom tot onze nota geheel door u is voldaan.