Achterkamp heeft vele aanpassingen en maatregelen getroffen om onze dienstverlening weer verantwoord en veilig te kunnen uitvoeren. Veiligheid en verantwoordelijkheid zijn daarin de pijlers. Alle maatregelen, aanpassingen en onze richtlijnen hebben we verwerkt in een eigen protocol. Klik op de afbeelding hieronder voor het PDF-formaat:


ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN

Een aantal algemene aandachtspunten die wij hanteren voor elke training:

 • Deelnemers die binnen de risicogroep vallen behoren niet deel te nemen aan een training.
 • Deelnemers met de bekende gezondheidsklachten vragen wij niet deel te nemen aan een training. Denk aan symptomen als verkoudheid, koortsklachten, hoesten, kortademigheid, moeheid, hoofd-, spier- en/of gewrichtspijn.
 • Onze instructeur zal deelnemers bij binnenkomst vragen of zij klachten hebben, minder dan 24 uur geleden klachten hebben gehad of huisgenoten hebben met klachten. Bij een positief antwoord wordt hen vriendelijk de deelneming aan de training ontzegd.

INDELING TRAININGSCENTRUM
Ons trainingscentrum is zo ingericht dat de deelnemers en ons personeel minimaal 1,5 meter afstand kunnen houden. Zowel in de centrale ruimtes als in de lokalen:

 • Indeling lokalen
  Alle lokalen en lesruimtes zijn opnieuw ingericht om een nieuwe indeling te maken met de anderhalve meter afstand als eis. Elke ruimte is nu zo ingericht dat de 1,5 meter afstand gewaarborgd is voor alle cursisten en instructeurs.
 • Tafelindeling
  De tafelindeling in de centrale ruimtes zijn aangepast, zodat er ook daar voldoende ruimte is tussen de zitplekken. Het restaurant heeft een volledig nieuwe indeling om ook de afstand tijdens de lunch te kunnen borgen.
 • Stickers
  Op strategische plekken op ons trainingscentrum hebben we gezorgd voor een duidelijke bestickering. Door het plaatsen van de stickers willen we alle bezoekers attenderen op de 1,5 meter afstand. Deze zullen onder andere zichtbaar zijn bij binnenkomst, bij de ontvangstbalie, coffeecorner, toiletten, keuken en de lokalen.
 • Desinfectiepalen
  We hebben op ons trainingscentrum een tweetal volautomatische desinfectiepalen geplaatst, waar men de handen kan desinfecteren.
 • Plexischerm
  Bij de ontvangstbalie en in de kantoortuin hebben wij plexischermen geplaatst om ook daar de mensen te beschermen tegen besmetting.
 • Verdeling van de drukte
  Om de drukte in de centrale ruimtes zoveel mogelijk te beperken gaan we daarin proactief sturen. Door het tactisch plannen van de pauzes, de lunch en de programma’s op basis van de groepsindeling en de totale bezetting. Voorafgaand een cursusdag stemmen onze instructeurs deze zaken zorgvuldig met elkaar af.
 • Desinfectiemiddelen
  Desinfectiemiddelen hebben wij ruim voorradig om relevante zaken zo – naast de reguliere schoonmaak – op extra momenten te kunnen desinfecteren en schoonmaken. Zowel voor ons trainingscentrum als voor in-company trainingen zijn onze instructeurs goed voorzien in deze middelen.

HYGIËNE
Wij zullen er met zijn allen voor zorgen dat ons trainingscentrum en middelen schoon en hygiënisch zijn en blijven, zodat trainen veilig en verantwoord is. Een aantal zaken waar wij gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn:

 • Desinfecteren
  Alle zaken/onderdelen die ‘contactmomenten’ kennen zullen gedurende een cursusdag vaak worden gedesinfecteerd. Denk aan het afnemen en desinfecteren van de koffieautomaten, deurklinken, trapleuning, stoelen en tafels. Ook onze cursusmaterialen vallen hier onder.
 • Nitril handschoenen
  Tijdens een cursusdag zullen onze deelnemers en instructeurs nitril handschoenen dragen. Deze worden beschikbaar gesteld door Achterkamp, ook bij in-company trainingen. LET OP: Voorkom besmetting bij het aan- en uittrekken van de handschoenen.
 • Handen wassen
  Was regelmatig goed je handen. Op het toilet of middels de desinfectiepalen. Een gedegen instructie zal op het toilet gehangen worden. De algemene stelregel: wassen, desinfecteren en nieuwe handschoenen aan.
 • Mondkapjes
  Het dragen van mondkapjes is niet verplicht, maar uiteraard is iedereen vrij om deze te gebruiken. Gebruikers dienen daarin zelf te voorzien, deze worden niet door ons beschikbaar gesteld.
 • Toiletten
  Het desinfecteren van toilet: verantwoordelijkheid van de gebruiker. In iedere toiletruimte zijn ontsmettingsmiddelen aanwezig. Dit is naast de reguliere en grondige schoonmaak die iedere dag plaatsvindt op onze locatie.
 • Ventileren van de ruimtes
  Het goed ventileren van de ruimtes is van groot belang. Deuren van de leslokalen blijven -indien niet hinderlijk- bij voorkeur open staan tijdens de les. Tijdens pauzes worden lokalen zo veel mogelijk geventileerd, zodat men weer in een fris lokaal komt.
 • Kleding
  Normaliter stelt Achterkamp tijdens een training altijd stofjassen beschikbaar aan de deelnemers, vooral voor het onderdeel brandbestrijding. Echter worden deze voorlopig niet meer beschikbaar gebruikt in verband met vervuiling en de kans op besmetting. Deelnemers worden vriendelijk verzocht hier goed rekening mee te houden bij de eigen kledingkeuze.
 • Verantwoordelijkheid & meldingen
  Alles wat we doen is onze eigen verantwoordelijkheid. Signaleer je iets, los het op of regel het. Personeel mag zich eventueel melden bij Robin Siebel bij onveilige situaties of bij vragen over veiligheidszaken. Robin heeft een checklist voor interne/externe trainingen opgesteld.
 • Evaluatieformulieren
  We stoppen voorlopig met het uitdelen van de evaluatieformulieren na afloop van een training. We werken aan een digitale versie die per mail naar de deelnemers wordt toegestuurd. Mochten deelnemers in de tussentijd zaken hebben, dan kan men dit mailen naar info@achterkamp.nl
 • Certificaten
  Om zoveel mogelijk handelingen, post en zendingen te voorkomen gaan wij versneld over op digitale certificaten, wat ook door het NIBHV wordt doorgevoerd. Dit geldt zowel voor de NIBHV- als voor onze eigen certificering. Daarover zal nog aanvullend worden gecommuniceerd. De Oranje Kruis-certificering zal voorlopig nog op de huidige wijze gebeuren, omdat het nog niet anders kan.

OPLEIDINGEN EN TRAININGEN
Voor al onze opleidingen en trainingen hebben wij een aangepast programma opgesteld om fysiek contact te voorkomen en de afstand te kunnen borgen. Dat was een hele uitdaging rondom onderwerpen als BHV en EHBO, maar met de nodige creativiteit en innovatie is alles mogelijk. We hebben nu uitdagende lesprogramma’s klaar staan zonder in te boeten op onze vertrouwde kwaliteit en toepasbaarheid:

 • Groepsgroottes
  Voorlopig gaan we aangepaste groepsgroottes hanteren om zo te kunnen trainen met kleinere groepen. Momenteel hanteren we -op basis van de richtlijnen vanuit het RIVM- een maximale groepsgrootte van 10 personen per training.
 • Programma’s
  De programma’s van onze trainingen zijn zo ingericht dat fysiek contact wordt vermeden. Door slim gebruik te maken van nieuwe toepassingen en creatieve oplossingen hebben wij onze dienstverlening zo kunnen inrichten dat we weer kunnen trainen, zonder daarbij concessies te doen aan de kwaliteit. Zo hebben we een aangepast beleid voor het beoefenen van de reanimatie (extra hygiëne), nep-armen voor het verbinden en huiswerkopdrachten voor een aantal praktische handelingen.

COMMUNICATIE
We zullen alle maatregelen duidelijk blijven communiceren met alle betrokkenen:

 • Instructies
  Op ons trainingscentrum zullen de richtlijnen en instructies op meerdere plekken worden geplaatst, zodat deze altijd na te lezen zijn. Daarnaast zullen wij vóór elke training een duidelijke instructie geven van de maatregelen en de richtlijnen, zodat de deelnemers ook weten wat wij daarin van hen verwachten. Eigen verantwoordelijkheid en professionaliteit zijn daarin leidend.
 • Website
  Op onze website zullen wij een speciale pagina inrichten met alle maatregelen die wij getroffen hebben, waar ook de laatste ontwikkelingen zullen worden gedeeld. Daar is ook alles rustig na te lezen en te zien wat wij daarin ook van onze opdrachtgevers en deelnemers verwachten. Dit zullen we delen via onze nieuwsbrief en social media-kanalen.
 • Klantcontact
  Onze medewerkers van Verkoop en Planning zullen onze contactpersonen actief informeren over onze aanpassingen, maatregelen en richtlijnen.

IN-COMPANY
Ook bij een in-company training is het van groot belang dat we gezamenlijk de gestelde richtlijnen en maatregelen kunnen hanteren. Hierbij doen wij een beroep op de eigen verantwoordelijkheid en professionaliteit van onze opdrachtgevers én deelnemers. In het belang van onze gezamenlijke veiligheid en gezondheid vertrouwen wij daar ook op. Naast de algemene aandachtspunten die eerder zijn genoemd, hebben we een aantal aanvullende punten voor een in-company training:

 • De locatie waar getraind zal worden moet zo ingericht zijn dat de deelnemers en instructeurs 1,5 meter afstand kunnen houden.
 • De opdrachtgever dient algemene hygiënemaatregelen te treffen en de deelnemers dienen zich daaraan te conformeren.
 • Wanneer onze instructeur de situatie, locatie en/of de omstandigheden na een inspectie niet veilig genoeg acht, behoudt hij/zij het recht om de training ter plekke (in overleg) te annuleren. De training zal in overleg met de opdrachtgever opnieuw worden ingepland.