De Corona-pandemie (COVID-19) heeft nu ook ons land en onze samenleving volledig in zijn greep. Dit heeft geleid tot nieuwe richtlijnen om verspreiding van het virus tegen te gaan, ook in de wereld van BHV en hulpverlening.

Vanuit diverse opdrachtgevers en vele BHV’ers hebben wij al vragen gekregen over het beleid en de richtlijnen bij een aantal hulpverleningsactiviteiten. Vooral het onderdeel reanimatie roept natuurlijk wat vragen op. HartslagNu heeft in samenwerking met de Nederlandse Reanimatieraad, het RIVM, Ambulancezorg Nederland en de Nederlandse Vereniging van Medische Managers Ambulancezorg een aantal belangrijke voorzorgsmaatregelen en richtlijnen voor opgesteld. Deze richtlijnen delen wij bij deze graag via onze kanalen, zodat we mogelijk wat duidelijkheid kunnen verschaffen in deze onzekere tijden.

Infectie voorkomen
Het coronavirus kan worden overgebracht via de luchtwegen, wat betekent dat we voorzichtig moeten omgaan met reanimaties. De besmettelijkheid en de complicaties voor jongere burgerhulpverleners zijn aanzienlijk kleiner dan voor oudere hulpverleners. Het risico van overdracht bij een coronavirus besmette reanimatiepatiënt (en) bij luchtweghandelingen zoals mond-op-mond beademing is groot (bijna 100%). Onder de 50 jaar is het risico op de ziekte COVID-19 laag. Boven de 50 jaar is het risico veel groter.

Maatregelen voor een inzet:

 • Geef geen mond-op-mond beademing meer bij volwassenen; geef wel borstcompressies en gebruik een AED.
 • COVID-19 positief of sterke verdenking: burgerhulpverleners worden wel ingezet, maar geef geen mond-op-mond beademing en geen borstcompressies. Sluit alleen de AED aan.
 • Bij een reanimatie van kinderen blijft de situatie ongewijzigd vanwege het beperkte risico op besmetting.
 • Het landelijke oproepsysteem HartslagNu alarmeert de komende periode alleen burgerhulpverleners onder de 50 jaar. Mensen die geen leeftijd hebben ingevoerd, worden niet gealarmeerd. Heb je geen leeftijd ingevoerd bij jouw profiel dan adviseren wij om dit alsnog te doen.
 • Voor het vaststellen van wel/geen ademhaling vervalt het ‘Luisteren’ naar een ademhaling of ‘Voelen’ van een ademhaling. Dat betekent dat alleen het ‘Kijken’ nog wordt uitgevoerd.
 • Voel je je ziek of is een gezinslid ziek? Ga niet naar een reanimatie.
 • Val je in de hoogrisicogroep: ga niet naar een reanimatie.

Maatregelen tijdens een inzet:

 • Zorg dat er maximaal twee burgerhulpverleners (incl. brandweer/politie) zijn bij een slachtoffer. Anderen staan op ruime afstand.
 • Eén burgerhulpverlener geeft borstcompressies, de andere staat bij de voeten van het slachtoffer i.v.m. aflossen van de hartmassage.
 • Pocketmasks, Kiss of Lifes of andere middelen ter bescherming bij (mond-op-mond) beademing tijdens reanimatie zijn in dit geval niet veilig en moeten daarom niet gebruikt worden!

Maatregelen na een inzet:

 • Desinfecteer je handen zo snel als mogelijk bij een ambulance.

Overige algemene aanbevelingen:

 1. Hulpverlener die zich ziek voelt of waarvan iemand in het huishouden ziek is (zie RIVM), mag niet gaan en niet worden ingezet.
 2. Hulpverlener die hersteld is (zie RIVM) mag weer aan het werk, dus ook reanimeren.
 3. Burgerhulpverleners boven de 50 jaar worden door HartslagNu niet meer oproepen bij een reanimatie.
 4. HartslagNu geeft informatie over de risico’s voor burgerhulpverleners.
 5. Nadrukkelijk communiceren dat burgerhulpverleners niet aansprakelijk zijn, ook als ze een handeling niet uitvoeren.

Wij beseffen samen met de overige professionele instanties dat dit advies een beperkte houdbaarheid kan hebben, gezien de snelle dynamiek van deze pandemie. Mochten er veranderingen in de situatie en richtlijnen optreden, dan stellen wij iedereen hiervan op de hoogte.

Mocht je verder nog vragen hebben over dit onderwerp, kun je contact leggen met onze collega Bas: 06-23686822. Bij voorkeur via WhatsApp.

Rest ons verder nog te zeggen: geef om elkaar en blijf gezond. Samen bewust veilig!

Team Achterkamp