Inventariseren alleen is niet genoeg om de veiligheid binnen uw bedrijf te waarborgen en – waar nodig- te verbeteren. Het beschikken over een getoetste Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is nog geen garantie voor goede arbeidsomstandigheden op de werkvloer. Achterkamp kan in nauwe samenwerking met u zorgen voor een juiste implementatie. Vandaar dat daarin een adviserende rol met het oog op succesvolle implementatie binnen uw organisatie van groot belang is. Achterkamp biedt advies binnen uiteenlopende branches en op verschillende niveaus binnen uw organisatie.

Er zijn grote sectorale verschillen voor de invulling en implementatie van een RI&E. Dat heeft grotendeels te maken met de bedrijfsactiviteiten, maar ook met de wisselingen in werklocaties (bijv. Het Nieuwe Werken), arbeidsmiddelen en bemanning. Onveilige werksituaties kunnen verschillende oorzaken hebben. Een doelgerichte implementatie voor een succesvol veiligheidsbeleid behoeft specifiek maatwerk. Een gedegen en deskundig advies kan daarbij van groot belang zijn voor uw organisatie.

Auditing, verslaglegging en borging blijven desgewenst onder supervisie van Achterkamp.

Door preventie en bedrijfsveiligheid serieus te nemen en een sterk veiligheidsbewustzijn te ontwikkelen, kunnen ongevallen op de werkvloer flink worden teruggedrongen. Mede doordat menselijk gedrag vaak oorzaak is van een incident, bijvoorbeeld bij het niet opvolgen van de werkinstructies of het weghalen van beveiligingen.

In de praktijk blijkt echter dat het maken van een RI&E door werkgevers vaak wordt bezien als een administratieve last met weinig meerwaarde. Veiligheid en gezondheid van het personeel worden wel belangrijk geacht, maar de exacte regels zijn niet bekend. De aandacht voor preventie binnen Nederland loopt mede daardoor de laatste tijd terug: minder dan de helft van de bedrijven beschikt over een verplichte preventiemedewerker en een RI&E.

Wat kan Achterkamp voor u betekenen?