Weet u wat te doen wanneer een collega bekneld raakt in een machine? Of hoe te handelen bij een chemisch ongeval? En heeft u dan alle belangrijke contactpersonen inzichtelijk? Een ongeluk zit altijd in een klein hoekje, maar zéker in de Industrie kan dit immense gevolgen hebben. Achterkamp biedt oplossingen op maat.

Goed voorbereid zijn vóór, tijdens en ná calamiteiten is niet alleen menselijk gezien, maar ook zakelijk gezien verstandig. Volgens het CBS hebben er bijvoorbeeld het afgelopen decennium wel zes- tot achtduizend bedrijfsbranden plaatsgevonden. De financiële lasten hiervan lopen uiteen tussen de 400 miljoen en bijna één miljard euro. Van deze bedrijven is 50 tot 60 procent na het eerste kwartaal failliet, en maar liefst 90 procent na twee tot drie jaar!

Ook raakt nog steeds een té groot aantal werknemers gewond door een arbeidsongeval, met letsel, invaliditeit of zelfs de dood tot gevolg. En ook de bedrijfsresultaten zijn er niet bij gebaat: (langdurig) verzuim, kosten van invalkrachten en mogelijke schadeclaims en boetes. Voorkomen heeft dus topprioriteit.

Gezien de omvang van ongevallen in de industriële sector is het ontzettend belangrijk goed voorbereid te zijn op onvoorziene omstandigheden, om zo de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. Dat begint met een gedegen Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) voor de veiligheidsbewustheid van u en uw medewerkers.

De (Hoger) Veiligheidsdeskundige Industrie van Achterkamp heeft jarenlange ervaring in de branche en kan samen met u precies vaststellen waar de knelpunten binnen de organisatie liggen. Ook bij bedrijven met een Bijzonder Risico op Zware Ongevallen (BRZO). Zo worden u en uw medewerkers zich bewust van de mogelijke bedreigingen. Vooral het oefenen met realistische scenario’s is van belang, zodat deze daadwerkelijk in de praktijk toepasbaar zijn. Bovendien leert u in dat geval op proactieve wijze informeren en communiceren.

Achterkamp biedt de mogelijkheid uw gehele organisatie te trainen, onder andere conform Artikel 8 van de Arbowet. Ook Crisismanagement behoort tot de mogelijkheden, waarbij met name de gevolgen van een calamiteit op managementniveau worden behandeld. Auditing, verslaglegging en borging blijven onder supervisie van Achterkamp.

Achterkamp maakt de Industrie een heel stuk veiliger.