Weet u wat te doen wanneer een collega bij een heftruckongeval betrokken raakt? Of hoe te handelen bij een aanrijding tijdens het vervoer van explosieve stoffen? De kans op ongevallen is in de logistiek- & transportsector statistisch groter dan in andere sectoren. Bewustwording is dus noodzaak. Achterkamp biedt oplossingen op maat.

Alleen al met heftrucks vinden er volgens recente statistieken jaarlijks 1700 ongevallen plaats, waarvan 200 met ernstig of blijvend letsel. Vijf slachtoffers per jaar overleven het ongeval zelfs niet.

Daarnaast vinden er in de logistiek- & transportsector veel (bijna)ongelukken plaats als gevolg van onveilig ingerichte opslagplaatsen en onvakkundig omgaan met gevaarlijke stoffen.

Naast onoverzienbaar menselijk leed kunnen degelijke ongevallen ook leiden tot aanzienlijke, bedrijfsmatige verliezen. Denk aan materiële schade, (langdurig) verzuim, kosten van invalkrachten, schadeclaims en boetes.

Om de veiligheid te bevorderen kent de branche reeds een strenge wet- en regelgeving en hebben veel bedrijven doorgaans al preventieve maatregelen genomen. Desondanks vinden er nog steeds te veel arbeidsongevallen plaats met letsel, invaliditeit of zelfs de dood tot gevolg. Het voorkomen van dit soort ongevallen heeft dus topprioriteit. Het is ontzettend belangrijk goed voorbereid te zijn op onvoorziene omstandigheden, ook om de bedrijfscontinuïteit te kunnen waarborgen.

De Veiligheidsdeskundige Transport & Logistiek van Achterkamp heeft jarenlange ervaring in de branche en kan samen met u precies vaststellen waar de knelpunten binnen uw organisatie liggen. Zo worden u en uw medewerkers zich bewust van de mogelijke bedreigingen. Vooral het oefenen met realistische scenario’s is van belang, zodat deze daadwerkelijk in de praktijk toepasbaar zijn. Bovendien leert u op proactieve wijze informeren en communiceren.

Achterkamp geeft professioneel advies en beschikt over een groot scala aan opleidingen en cursussen om uw gehele organisatie te trainen op het gebied van transport en logistiek. Auditing, verslaglegging en borging blijven desgewenst onder supervisie van Achterkamp.

Met Achterkamp slaat u een veilige weg in.