Krijgt u honderden geschrokken pubers rustig en veilig naar buiten na een calamiteit in het chemielokaal? Hoe communiceert u met pers en ouders bij gevoelige situaties? Het Onderwijs is een veelomvattende sector met tal van knelpunten. Achterkamp biedt oplossingen op maat.

U bent als school verplicht om de veiligheidsrisico’s te inventariseren middels een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Als werkgever moet u namelijk een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid voeren. Daarvoor organiseert u het werk zo dat dit geen nadelige invloed heeft op de veiligheid of de gezondheid van uw werknemers en leerlingen. Zo verbetert u niet alleen de veiligheid, maar ook de kwaliteit van het beleid van de school. De veiligheid van het schoolgebouw, het bewegingsonderwijs én het verkeer rond de school komen onder andere aan bod.

Volgens de Brandweerstatistiek is zo’n 30% van de schoolbranden aangestoken of ontstaan door spelen met vuur. Het verkeerd gebruikmaken van apparaten is goed voor zo’n 16% van de gevallen. Ook hier is een gedegen Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) een welkome aanvulling op de veiligheidsbewustheid bij u, uw medewerkers en uw leerlingen.

De Veiligheidsdeskundige Onderwijs van Achterkamp heeft jarenlange ervaring in de branche en kan samen met u precies vaststellen waar de knelpunten binnen de organisatie liggen. Zo worden u en uw medewerkers zich bewust van de mogelijke bedreigingen en leert zo op proactieve wijze te informeren en communiceren. Vooral de training van zelfredzaamheid is van belang. Uw medewerkers moeten leren zelf te starten met ontruimen zonder daarbij te hoeven wachten tot de verantwoordelijke diensten arriveren.

Achterkamp biedt de mogelijkheid uw gehele organisatie te trainen. Auditing, verslaglegging en borging blijven gewenst onder supervisie van Achterkamp.

Naast het geven van trainingen inventariseert Achterkamp ook of er voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen aanwezig zijn voor diverse risicosituaties.

Met Achterkamp wordt het onderwijs een heel stuk wijzer!