De Europese Richtlijn ‘Vakbekwaamheid’ geeft aan wat iemand moet doen om beroepschauffeur te worden én te blijven. Deze Richtlijn, bekend als Code 95 of C95, is binnen de Europese Unie (EU) verplicht voor alle beroepschauffeurs die een voertuig besturen waarvoor rijbewijs C1(E), C(E), D1(E) of D(E) noodzakelijk is. Code 95 is in het leven geroepen om de veiligheid op de weg te vergroten. In de praktijk blijkt dan ook dat goed geschoolde chauffeurs productiever en breder inzetbaar zijn.

Code 95 bestaat uit twee onderdelen: een Basiskwalificatie (Code 95) en een verplichte nascholing. Er zijn verschillende opleidingen, cursussen en trainingen die kunnen worden gevolgd als nascholing.

Elke beroepschauffeur is verplicht om iedere 5 jaar minimaal 35 uur nascholing te volgen voor het behouden van zijn groot rijbewijs / code 95. Wanneer een beroepschauffeur niet voldoet aan de nascholingsplicht mag hij niet meer beroepsmatig rijden.

De nascholing (code 95) moet bestaan uit de cursussen die door het CCV zijn gecertificeerd en meetellen in het kader van de richtlijnen vakbekwaamheid voor beroepschauffeurs (minimaal 7 uur per opleiding).

Achterkamp is volledig geaccrediteerd bij het CBR om verschillende CCV-gecertificeerde opleidingen te geven die chauffeurs kunnen laten mee tellen in de nascholingsplicht. De volgende opties biedt Achterkamp in de Nascholing Code 95:

Onze Code 95-trainingen