Beheerder Brandmeldinstallatie (BBMI)

Cursus Beheerder Brandmeldinstallatie

Iedere organisatie met een brandmeldinstallatie is verplicht om een Beheerder Brandmeldinstallatie aan te stellen. Als bedrijf kun je ervoor kiezen om dit beheer uit te besteden óf een eigen medewerker hiervoor op te leiden. Achterkamp biedt hiervoor de opleiding Beheerder Brandmeldinstallatie (BBMI) aan.

Een Beheerder Brandmeldinstallatie is verantwoordelijk voor de bediening, de periodieke controle en het preventief onderhoud van een brandmeldinstallatie, zoals staat omschreven in de NEN 2654. Daarnaast fungeert deze persoon als eerste aanspreekpunt voor de brandweer, bijvoorbeeld in situaties waar twijfel bestaat over de echtheid van een brandmelding en de noodzaak voor de brandweer om uit te rukken.

Doelstelling
Na het volgen van de opleiding Beheerder Brandmeldinstallatie is de deelnemer in staat om het beheer te voeren over een brandmeldinstallatie (BMI) en kent zijn plaats binnen de veiligheidsorganisatie van het bedrijf. Tijdens de opleiding komen de verschillende brandmeldinstallaties aan bod, zodat u leert werken met uw eigen BMI.

Inhoud
Onderwerpen die tijdens deze eendaagse opleiding uitvoerig aan bod komen zijn:

  • Brandmeldinstallatie, techniek en activiteiten;
  • Rol, taken en verantwoordelijkheden;
  • Voorschriften, normen en eisen (NEN 2654-1 en 2654-2);
  • Wet- en regelgeving (Verplichting BMI);
  • Periodieke controles;
  • Registreren en rapporteren (logboek);
  • Documenten BMI (documentatie);
  • Onderhoudswerkzaamheden (behoud en kwaliteit);
  • Organisatorische en technische voorzieningen (alarmorganisatie).

Werkwijze
De deelnemer dient voor aanvang van de opleiding het boek Beheerder Brandmeldinstallaties goed te bestuderen. Daarnaast dient de deelnemer bij aanvang van de opleiding de zeven geselecteerde en toegezonden praktijkopdrachten uitgewerkt aan te leveren bij de docent, dit is een verplicht examenonderdeel.

Toelating
Geen specifieke toelatingseisen. Het is echt wel wenselijk dat de deelnemer affiniteit heeft met de eigen BHV-organisatie en enigszins vertrouwd is met techniek en technische installaties.

Docenten
De opleiding wordt gegeven door een deskundige docent op het gebied van (bedrijfs-)veiligheid, wet- en regelgeving en het beheer van brandmeldinstallaties. Onze docent is erkend door het NIBHV en voldoet daarmee aan de gestelde eisen voor deze opleiding BBMI.

Locatie
De training wordt gegeven op het trainingscentrum in Baak. Wanneer gewenst is het eventueel ook mogelijk om deze op locatie (in-company) te organiseren, bij voldoende deelnemers (vanaf 4 personen).

Aantal deelnemers
Minimaal 4 en maximaal 12 deelnemers per groep.

Duur van de opleiding/cursus
Deze eendaagse opleiding duurt ongeveer 7,5 uur. Voorafgaand aan opleiding dient de deelnemer de voorbereidende prakijkopdracht ingeleverd te hebben.

Certificering/geldigheid
De deelnemer ontvangt na succesvolle deelname een officieel NIBHV-diploma Beheerder Brandmeldinstallatie. Het examen BBMI bestaat uit een schriftelijke toets met 25 meerkeuzevragen. Het diploma BBMI heeft geen einddatum, echter is het raadzaam (en adviseren wij) om eens in de 5 jaar een herhaling te volgen. Dit in verband met technologische ontwikkelingen en mogelijke veranderingen in de wet- en regelgeving.

Samen bewust veilig!

Ga naar de bovenkant