BHV Basis Plus (Blended Learning)

De BHV Basis Plus is een blended learning variant waarbij we gebruik maken van E-Learning met aansluitend een praktijkdag. De deelnemer dient voor aanvang van de praktijkdag de digitale E-learning module doorlopen te hebben. Op de aansluitende praktijkdag worden de gevraagde competenties in de praktijk behandeld en beoordeeld.

Wat

Na het volgen van de opleiding BHV Basis Plus is de deelnemer in staat om:

  • Een beginnende brand te beperken en te bestrijden;
  • Een ontruiming te begeleiden;
  • Eerste hulp te verlenen bij ongevallen en/of stoornissen in de vitale functies;
  • De Automatische Externe Defibrillator (AED) te kunnen bedienen.

Deze BHV Basis Plus is een combinatie van E-learning met een aansluitende praktijkdag. De deelnemer dient vóór aanvang van de praktijkdag de digitale E-learning module succesvol doorlopen te hebben. Op de praktijkdag worden de competenties geëxamineerd.

Wie

De opleiding BHV Basis Plus (Blended Learning) is bestemd voor iedereen die deel uit gaat maken van een bedrijfshulpverleningsorganisatie. Deze opleiding is vooral bestemd voor werknemers uit bestemd voor werknemers uit de zorg, scholen of werknemers uit het MKB die in het kader van de wettelijke verplichting kennis en vaardigheden op het gebied van bedrijfshulpverlening dienen te hebben.

Waar / Wanneer

De opleiding wordt gegeven op ons trainingscentrum in Baak.  Indien gewenst kan de opleiding ook op uw locatie worden georganiseerd, indien deze aan de gestelde eisen en richtlijnen voldoet.

Waarom

Een werkgever dient één of meer medewerkers aan te wijzen als bedrijfshulpverlener. Deze werknemers hebben de taak om in een gevaarlijke situatie (voor de veiligheid of gezondheid van werknemers en derden) maatregelen te nemen die de schade zo veel mogelijk beperken. De taak van de bedrijfshulpverlener is vooral: erger voorkomen. De werkgever is en blijft verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverlening en de veiligheid in het bedrijf.
Er is een aantal eisen waaraan je moet voldoen bij het organiseren van bedrijfshulpverlening. Deze staan omschreven in de Arbowet en in het bijbehorende Arbobesluit.

De voornaamste taken van bedrijfshulpverlening die hierin staan omschreven:

  • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
  • Het beperken en het bestrijden van een beginnende brand;
  • Het voorkomen en beperken van ongevallen;
  • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het gebouw;
  • Het alarmeren van en samenwerken met de gemeentelijke of regionale brandweer en andere hulpverleningsorganisaties bij een beginnende brand of bij een ongeval.

Samen bewust veilig!

Ga naar de bovenkant