BHV Herhaling Plus

Bij de BHV Herhaling Plus zullen we de kennis en vaardigheden op het gebied van bedrijfshulpverlening opfrissen én uitbreiden. Deze herhalingstraining is bestemd voor werknemers in uw bedrijf die in het bezit zijn van een diploma of certificaat Basisopleiding Bedrijfshulpverlener en in het kader van de wettelijke verplichting (en maatschappelijk verantwoordelijkheid) hun kennis en vaardigheden op het gebied van bedrijfshulpverlening up-to-date dienen te houden.

Wat

Het door middel van een herhalingstraining opfrissen én uitbreiden van de kennis en vaardigheden op het gebied van:

  • Eerste hulp;
  • Reanimatie;
  • Brandbestrijding;
  • Ontruiming en communicatie.

De BHV Herhaling Plus wordt verzorgd door één (Combi-instructeur) of twee instructeurs. Het maximaal aantal deelnemers per cursus bedraagt 14 personen. De herhalingscursus BHV wordt afwisselend gegeven. De praktijkoefeningen worden ondersteund door een theoretische toelichting. Het accent van deze herhalingscursus ligt, op een interactieve wijze, op de theorie. De opleiding wordt gegeven door NIBHV-erkende docenten.

Wie

Deze BHV Herhaling Plus is een herhalingstraining bestemd voor werknemers in uw bedrijf die in het bezit zijn van een diploma of certificaat Basisopleiding Bedrijfshulpverlener en in het kader van de wettelijke verplichting hun kennis en vaardigheden op het gebied van bedrijfshulpverlening dienen op te frissen.

Waar / Wanneer

De cursus BHV Herhaling Plus wordt gegeven op ons trainingscentrum in Baak. De cursusdata kunt u rechtsboven op deze pagina vinden. De kosten van de herhalingscursus zijn op aanvraag beschikbaar en inclusief lunch, les-, en hulpmiddelen. Indien gewenst kan deze cursus ook in-company (op uw eigen locatie) worden georganiseerd, indien deze aan de gestelde eisen en richtlijnen voldoet. Informeer naar de mogelijkheden bij onze afdeling Verkoop & Advies.
Voor cursisten die in het bezit zijn van een geldig EHBO-diploma van het Oranje Kruis kan vrijstelling worden aangevraagd voor de module Eerste Hulp. De vrijstelling is ter beoordeling van het NIBHV.

Duur: 7,5 uur (2 dagdelen).
Dagdeel 1: Eerste Hulp en reanimatie.
Dagdeel 2: Brandbestrijding, ontruiming en communicatie.

Waarom

Een werkgever dient één of meer medewerkers aan te wijzen als bedrijfshulpverlener. Deze werknemers hebben de taak om in een gevaarlijke situatie (voor de veiligheid of gezondheid van werknemers en derden) maatregelen te nemen die de schade zo veel mogelijk beperken. De taak van de bedrijfshulpverlener is vooral: erger voorkomen. De werkgever is en blijft verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverlening en de veiligheid in het bedrijf.
Er is een aantal eisen waaraan u moet voldoen bij het organiseren van bedrijfshulpverlening. Deze staan omschreven in de Arbowet en in het bijbehorende Arbobesluit.

De voornaamste taken van bedrijfshulpverlening die hierin staan omschreven:

  • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
  • Het beperken en het bestrijden van een beginnende brand;
  • Het voorkomen en beperken van ongevallen;
  • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het gebouw;
  • Het alarmeren van en samenwerken met de gemeentelijke of regionale brandweer en andere hulpverleningsorganisaties bij een beginnende brand of bij een ongeval.

Samen bewust veilig!

Ga naar de bovenkant