BHV Herhaling Pro

Bij de BHV Herhaling Pro staat realistisch oefenen in de praktijk centraal. Door middel van een praktijkgerichte training zullen we de kennis en vaardigheden op het gebied van bedrijfshulpverlening opfrissen én uitbreiden. Tijdens deze BHV Herhaling Pro trainen we in kleine groepen diverse realistische scenario’s en calamiteiten, waardoor de interactie en het leereffect optimaal is. Bij de praktijkoefeningen maken we gebruik van Lotus-slachtoffers, om zo realistisch mogelijk een slachtoffer van een ongeval of diverse ziektebeelden uit te beelden.

Deze herhalingstraining is bestemd voor werknemers in uw bedrijf die in het bezit zijn van een diploma of certificaat Basisopleiding Bedrijfshulpverlener en in het kader van de wettelijke verplichting hun kennis en vaardigheden op het gebied van bedrijfshulpverlening dienen op te frissen.

Wat

Het door middel van een praktijkgerichte training opfrissen én uitbreiden van de kennis en vaardigheden op het gebied van:

  • Eerste hulp;
  • Reanimatie & AED;
  • Brandbestrijding;
  • Ontruiming en communicatie.

De BHV Herhaling Pro wordt verzorgd door twee instructeurs met ondersteuning van een Lotus-slachtoffer (acteur). Het maximaal aantal deelnemers per cursus bedraagt 12 cursisten. Het accent van deze herhalingstraining ligt op de praktijk. Er wordt van de cursisten verwacht dat zij handelend kunnen optreden bij een nagebootste calamiteit waarbij zij de juiste prioriteiten kunnen stellen. We werken met kleine groepjes die elkaar afwisselen. De opleiding wordt gegeven door NIBHV-erkende docenten.

Wie

Deze BHV Herhaling Pro is een praktijkgerichte herhalingstraining BHV bestemd voor werknemers in uw bedrijf die in het bezit zijn van een diploma of certificaat Basisopleiding Bedrijfshulpverlener en in het kader van de wettelijke verplichting hun kennis en vaardigheden op het gebied van bedrijfshulpverlening dienen op te frissen.

Waar / Wanneer

De opleiding wordt gegeven op ons trainingscentrum in Baak. De cursusdata kunt u rechtsboven op deze pagina vinden. De kosten van de herhalingscursus zijn op aanvraag beschikbaar en inclusief lunch, les-, en hulpmiddelen. Indien gewenst kan deze cursus ook in-company (op uw eigen locatie) worden georganiseerd, indien deze aan de gestelde eisen en richtlijnen voldoet. Informeer naar de mogelijkheden bij onze afdeling Verkoop & Advies.
Voor cursisten die in het bezit zijn van een geldig EHBO-diploma van het Oranje Kruis kan vrijstelling worden aangevraagd voor de module Eerste Hulp. De vrijstelling is ter beoordeling van het NIBHV.

Duur: 7,5 uur (2 dagdelen).
Dagdeel 1: Eerste Hulp en reanimatie.
Dagdeel 2: Brandbestrijding, ontruiming en communicatie.

Waarom

Een werkgever dient één of meer medewerkers aan te wijzen als bedrijfshulpverlener. Deze werknemers hebben de taak om in een gevaarlijke situatie (voor de veiligheid of gezondheid van werknemers en derden) maatregelen te nemen die de schade zo veel mogelijk beperken. De taak van de bedrijfshulpverlener is vooral: erger voorkomen. De werkgever is en blijft verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverlening en de veiligheid in het bedrijf.
Er zijn een aantal eisen waaraan u moet voldoen bij het organiseren van bedrijfshulpverlening, welke staan omschreven in de Arbowet en het bijbehorende Arbobesluit.

De voornaamste taken van bedrijfshulpverlening die hierin staan omschreven:

  • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
  • Het beperken en het bestrijden van een beginnende brand;
  • Het voorkomen en beperken van ongevallen;
  • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het gebouw;
  • Het alarmeren van en samenwerken met de gemeentelijke of regionale brandweer en andere hulpverleningsorganisaties bij een beginnende brand of bij een ongeval.

Samen bewust veilig!

Ga naar de bovenkant