Coördinator Hoofd BHV Basis

De opleiding Coördinator Hoofd BHV is bestemd voor personen die verantwoording (gaan) dragen voor de uitvoering van het BHV-beleid binnen een organisatie. Een Hoofd Bedrijfshulpverlening of Coördinator Bedrijfshulpverlening voert de beleidsmatige kant van de BHV uit en geeft invulling aan de taken, verantwoordelijkheden en regels die wettelijk aan de werkgever zijn opgedragen. De Coördinator/Hoofd Bedrijfshulpverlening maakt de vertaalslag van beleid (strategie & tactiek) naar uitvoering (operationeel).

Inhoud
Tijdens deze driedaagse opleiding wordt onder meer het volgende behandeld:

  • Wet- en regelgeving;
  • Taken en eisen BHV;
  • Arbo-beleid;
  • Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E);
  • Opzetten, beheren en borgen Bedrijfsnoodorganisatie (BNO/BHV);
  • Controleren, registreren en certificeren.

De opleiding wordt gegeven conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV). Voorafgaand de opleiding ontvangt de cursist een boekenpakket (NIBHV) ter voorbereiding op de opleidingsdagen.

Werkwijze
Het accent van de opleiding ligt op de toepassingen in de praktijk en wordt interactief gegeven op ons trainingscentrum.

Opleidingsduur

Drie dagen: twee lesdagen en een examendag. Tussen de tweede lesdag en examen-dag zit een periode van ongeveer 16 weken. In deze tussenliggende periode heeft u de tijd om een beleidsplan en stappenplan op te stellen ten behoeve van uw eigen BHV organisatie. U moet hierbij rekening houden met een studiebelasting van in totaal zo’n 40 tot 60 uur (+/-).

Certificering
Op de examen-dag (dag 3) dient de deelnemer een presentatie te geven en vindt het schriftelijk examen (theorie) plaats. Zowel voor het BHV-plan, het schriftelijk examen als de presentatie van de opdracht dient een voldoende worden gehaald. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het diploma Coördinator/Hoofd Bedrijfshulpverlening van het NIBHV.

Geldigheid
Er is geen geldigheidsduur vastgesteld door het NIBHV, maar jaarlijks organiseren wij wel een opfrisdag voor CHBHV’ers om de nieuwste trends en ontwikkelingen te volgen, gezamenlijk te sparren over vraagstukken én te netwerken.

Opleidingsdata
De eerstvolgende opleiding CHBHV staat gepland op de volgende data:

  • Maandag 11 oktober 2021 (Dag 1 – Lesdag);
  • Maandag 18 oktober 2021 (Dag 2 – Lesdag);
  • Maandag 14 januari 2021 (Dag 3 – Examendag).

Samen bewust veilig!

Ga naar de bovenkant