Coördinator Hoofd BHV Herhaling

De cursus Coördinator Hoofd BHV Herhaling is speciaal ontwikkeld voor de Coördinator Hoofd BHV die zijn of haar vakkennis wil vergroten en op de hoogte wil zijn (en blijven) van de nieuwste ontwikkelingen in wet- en regelgeving. In deze training wordt verder gebouwd op de aanwezige kennis en ervaring vanuit de rol als Hoofd BHV. De training is dan ook een vervolg op de opleiding Coördinator Hoofd BHV of soortgelijke opleiding. Daarnaast zijn aangewezen Hoofden BHV die geen specifieke opleiding hebben gevolgd ook van harte welkom.

Een Coördinator Hoofd BHV voert de beleidsmatige kant van de BHV uit en geeft daarbij invulling van de BHV-taken die verplicht zijn voor de werkgever vanuit de wet- en regelgeving. Het op orde brengen van BHV- en veiligheidsbeleid is een verantwoordelijke taak.

Inhoud
Jaarlijks zorgen wij voor een nieuw programma voor de cursus Coördinator Hoofd BHV Herhaling, exacte programma is op aanvraag beschikbaar. Onderwerpen die tijdens de training aan bod kunnen komen zijn:

  • Wet- en regelgeving;
  • Taken en eisen BHV;
  • Arbo-beleid;
  • Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E);
  • Opzetten, beheren en borgen Bedrijfsnoodorganisatie (BNO/BHV);
  • Crisismanagement en de actieve rol van CHBHV;
  • Controleren, registreren en certificeren.

De gekozen onderwerpen zullen op een actieve en interactieve wijze behandeld worden. De training biedt veel ruimte voor ieders eigen inbreng en geeft de deelnemers de kans ervaringen en praktische tips uit te wisselen.

Docenten
De training wordt gegeven door een deskundige docent op het gebied van (bedrijfs-)veiligheid, wet- en regelgeving, strategie, organisatie, communicatie, gedrag & cultuur.

Locatie
De training wordt gegeven op het trainingscentrum in Baak. Op deze manier bundelen wij kennis en praktijkervaringen van CHBHV’ers met verschillende achtergronden om gezamenlijk te kunnen sparren over vraagstukken en de nieuwste ontwikkelingen.

Aantal deelnemers
Minimaal 6 en maximaal 14 deelnemers per groep.

Cursusduur

De cursustijden zijn van 09:00 – 16:00 uur (incl. uitgebreide lunch).

Planning
De cursus Coördinator Hoofd BHV Herhaling hebben wij twee keer per jaar gepland staan. Geplande data kunt u rechtsboven op deze pagina vinden, waar u zich ook direct kunt aanmelden. Uiteraard kan dit ook via onze afdeling Planning via planning@achterkamp.nl of 0575-452990.

Samen bewust veilig!

Ga naar de bovenkant