Crisismanagement Oriëntatietraining

De Oriëntatietraining Crisismanagement is een eerste training (soort van nulmeting) voor het Crisismanagementteam (CMT). Het betreft een actieve training waarbij uitgebreid wordt ingegaan op de elementen en procedures rondom crisisbeheersing en bedrijfscontinuïteit. Daarnaast worden ook de verschillende rollen, taken en verantwoordelijkheden binnen het CMT-team getoetst en beoordeeld.

Bij deze training zal het Crisismanagement-team op interactieve wijze worden uitgedaagd op basis van de eigen procedures door ‘een calamiteit’ te oefenen. Op deze manier worden de deelnemers bewust van de persoonlijke en bedrijfsmatige risico’s en geeft het inzicht in de levensloop van een crisis. De deelnemers worden op deze wijze actief (betrokken) binnen de eigen crisisorganisatie en gaan daardoor kritisch naar de eigen rol, plannen en procedures kijken – ten tijde van een calamiteit. Gedurende de training zal het Crisismanagement-plan getoetst worden op bruikbaarheid binnen de organisatie en waar nodig zal de trainer/adviseur aanpassingen voorstellen.

Scenario | Van beleid naar realiteit
Het realistische scenario zal aan de hand van een vooropgesteld draaiboek uitgeschreven worden op basis van een calamiteit van omvang. Een calamiteit dat daadwerkelijk zou kunnen plaatsvinden, om het realistisch, herkenbaar en toepasbaar te maken. De deelnemers van het CMT-team krijgen vooraf géén inzage in het betreffende draaiboek, dus men wordt verrast met een calamiteit. De deelnemers dienen vooraf wél het Crisisplan door te nemen, dit is de theoretische basis.

Trainingsaspecten | Leerdoelen Crisismanagement
De volgende aspecten komen gedurende deze training aan bod:

 • Kenmerken, fases en verloop van een crisis;
 • Gedrag van mensen tijdens een crisis;
 • Taakverdeling, crisiscommunicatie (intern/extern) en samenwerken binnen CMT;
 • Samenwerking & afstemming tussen de operationele organisatie en het CMT;
 • Samenwerking & afstemming met stakeholder groepen & ketenpartners;
 • Toelichting op de overheidsprocessen (GRIP) en waar de samenwerking zit met de eigen crisisorganisatie;
 • Het kunnen uitvoeren en het verkrijgen van inzicht in de verschillende processen;
 • Het kunnen toepassen van plannen & procedures;
 • Crisiscommunicatie.

Frequentie | Structuur & oefenen
Goede voorbereiding op managementniveau is een must voor functioneel en daadkrachtig handelen onder extreme (tijds)druk tijdens onvoorziene omstandigheden. Crisismanagement vraagt absoluut om oefenen met scenario’s, besluitvorming en overlegstructuren. Het is een continu proces, waarbij opleiden en trainen van essentieel belang is. Achterkamp adviseert jaarlijks een vervolgtraining te organiseren, waarin een opbouw zit qua niveau, scenario’s en moeilijkheidsgraad.

Referenties | Organisaties die zijn voorbereid op een crisis
Voor een veelzijdigheid aan opdrachtgevers hebben wij al meerdere trainingen Crisismanagement mogen uitvoeren:

 • Sint Maartenskliniek, Nijmegen;
 • Liemerije, Zevenaar;
 • Innoforte, Velp;
 • Carinova, Deventer;
 • Markenheem, Doetinchem;
 • Rudico, Eerbeek;
 • SPG Veco, Eerbeek;
 • Smurfit Kappa, Eerbeek;
 • Georg Fischer, Epe.

 

Samen bewust veilig!

Ga naar de bovenkant