Onafhankelijke Adembescherming voor de BHV – Basis

De opleiding Onafhankelijke adembescherming voor de BHV – Basis is bedoeld voor bedrijfshulpverleners die bij het uitvoeren van hun werkzaamheden en BHV-taken gebruik maken van onafhankelijke adembescherming. Denk hierbij aan werkzaamheden in een omgeving met gevaarlijke stoffen, het redden van slachtoffers en het gidsen van de professionele hulpdiensten (brandweer).

Onafhankelijke adembescherming wordt gebruikt als persoonlijk beschermingsmiddel om te voorkomen dat BHV’ers door onvoorziene omstandigheden schadelijke stoffen inademen. Adembescherming geeft de bedrijfshulpverlener de mogelijkheid zijn taak tot op de rookgrens uit te voeren, echter staat eigen veiligheid en gezondheid áltijd voorop.

Opleidingsduur
De opleiding Onafhankelijke adembescherming voor de BHV – Basis is een opleiding van twee cursusdagen (4 dagdelen) en – optioneel – een examendag (2 dagdelen, inclusief NIBHV-examen).

 • Keuze uit Achterkamp-praktijktoetsing of NIBHV-examen (extra examendag).

Een cursusdag bij Achterkamp duurt 7,5 uur. De NIBHV-examendag (derde dag) bestaat uit een officieel theorie- en praktijkexamen. Deze worden afgenomen door een externe examinator vanuit het NIBHV.

Inhoud en opzet
Onderwerpen die tijdens de opleiding aan bod komen:

 • Theorie Adembescherming voor de BHV;
 • Gereedmaken en omhangen ademluchtuitrusting;
 • Gewenning in het dragen van onafhankelijke adembescherming en voortbewegingstechnieken;
 • Communicatie;
 • Verplaatsen / redden slachtoffer;
 • Praktijkoefeningen (diverse realistische scenario’s).

Werkwijze
De opleiding Onafhankelijke adembescherming voor de BHV’er – Basis is een voornamelijk actieve cursus waarbij we alle onderwerpen en vereiste competenties op een actieve en zo realistisch mogelijke wijze beoefenen. De opleiding wordt gegeven door een deskundige docent. Bij meer dan 4 deelnemers worden er 2 docenten ingezet, dit omdat de deelnemers tijdens de opleiding wordt geleerd in 2-tallen te werken.

Het accent van de opleiding ligt op toepassingen & situaties in de praktijk. Voorafgaand de cursus wordt het boek ‘Onafhankelijke adembescherming voor de BHV (NIBHV)’ ter voorbereiding opgestuurd richting de deelnemers.

Opleidingseisen:
De deelnemer:

 • is in het bezit van een geldig BHV diploma / certificaat (Brand & Ontruiming en Levensreddend Handelen);
 • is aantoonbaar medisch goedgekeurd voor het dragen van onafhankelijke adembescherming;
 • draagt zorg voor zijn/haar eigen uitrusting (kleding, schoeisel, ademluchttoestel, ademluchtmasker, helm, handschoenen).

Certificering
Afhankelijk van de keuze voor de twee- of driedaagse opleiding (certificering) ontvangt men:

 • Tweedaagse opleiding (Achterkamp-toetsing): De deelnemer ontvangt na succesvolle deelname een officieel certificaat Onafhankelijke adembescherming voor de BHV vanuit Achterkamp.
 • Driedaagse opleiding (NIBHV-examen): De deelnemer ontvangt na succesvolle deelname een officieel certificaat Onafhankelijke adembescherming voor de BHV van het NIBHV.

Geldigheid
Er is geldigheidsduur vastgesteld door het NIBHV van 1 jaar. De deelnemer dient dus jaarlijks een herhaling te volgen. Deze herhalingsdag duurt max. 7,5 uur.

Locatie
De opleiding wordt gegeven op ons trainingscentrum in Baak. Indien gewenst kan de opleiding ook op uw locatie worden georganiseerd, indien deze aan de gestelde eisen en voorwaarden voldoet.

Planning
De opleiding Onafhankelijke adembescherming voor de BHV wordt gepland bij voldoende deelnemers (minimaal 3) of op aanvraag. Data in overleg met onze afdeling Planning via planning@achterkamp.nl of 0575-452990.

Samen bewust veilig!

Ga naar de bovenkant