Ploegleider BHV Basis

Een BHV-organisatie functioneert pas naar behoren wanneer er structuur, kwaliteit en beleid wordt ontwikkelt op het gebied van bedrijfsveiligheid binnen de gehele organisatie. Een Ploegleider Bedrijfshulpverlening kan daarin een belangrijke rol spelen. Tijdens de opleiding Ploegleider Bedrijfshulpverlening ontwikkelt u de kennis vaardigheden en het inzicht om leiding te geven aan een team Bedrijfshulpverleners.

Wat

Na het volgen van de opleiding Ploegleider BHV Basis is de deelnemer in staat om leiding te geven aan een team Bedrijfshulpverleners en te coördineren in geval van een calamiteit. Taken van een Ploegleider Bedrijfshulpverlening:

 • Voorbereiden op de inzet van de BHV-ploeg;
 • Oefenen met de BHV-ploeg;
 • Evalueren en rapporteren van de inzet en de oefeningen;
 • Beheer en controle van de aan de BHV-ploeg ter beschikking gestelde middelen.

Tijdens de opleiding komen verschillende belangrijke onderdelen aan bod die van belang zijn voor uw BHV-organisatie, denk bijvoorbeeld aan: Arbeidsomstandighedenwet, Schriftelijke vastlegging, Organisatie(structuur) van de BHV, Oefenfrequentie, Alarmering- en waarschuwingsprocedures.

Voor het volgen van deze opleiding dient men te beschikken over leidinggevende capaciteiten en in het bezit te zijn van een geldig diploma Basis Bedrijfshulpverlener van het NIBHV.

Het accent van de opleiding Ploegleider Bedrijfshulpverlening is gericht op de praktijk. De praktijkoefeningen worden ondersteund met de voorgeschreven theorie. De opleiding wordt gegeven door het Nederlands Bureau Brandweerexamens (NBBe) en NIBHV erkende docenten. Het maximaal aantal deelnemers per opleiding bedraagt 8 cursisten.

Wie

De opleiding Ploegleider BHV Basis is bestemd voor personen die binnen een bedrijf of instelling moeten gaan functioneren als Ploegleider Bedrijfshulpverlening. Met behulp van deze opleiding ontwikkelt u inzicht, de juiste kennis en vaardigheden om leiding te geven aan een team Bedrijfshulpverleners (BHV’ers).

Waar / Wanneer

De opleiding wordt gegeven op ons trainingscentrum in Baak. De kosten van de opleiding zijn op aanvraag verkrijgbaar en zijn inclusief leer-, les-, hulpmiddelen, het boek Ploegleider Bedrijfshulpverlening (NIBHV) en het boekje Ontruimingsoefeningen en –plannen (NIBHV). De opleiding is verdeeld over twee dagen.

Cursusdata eerstvolgende (tweedaagse opleiding) Ploegleider BHV Basis:

 • Woensdag 7 februari en woensdag 14 februari 2024.
 • Dinsdag 16 april en dinsdag 23 april 2024.
 • Donderdag 16 mei en donderdag 23 mei 2024.

Waarom

Een werkgever dient één of meer medewerkers aan te wijzen als bedrijfshulpverlener. Deze werknemers hebben de taak om in een gevaarlijke situatie (voor de veiligheid of gezondheid van werknemers en derden) maatregelen te nemen die de schade zo veel mogelijk beperken. De taak van de bedrijfshulpverlener is vooral: erger voorkomen. De werkgever is en blijft verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverlening en de veiligheid in het bedrijf. Om structuur en beleid in uw BHV-organisatie te krijgen is het verstandig om één of meerdere ploegleiders BHV aan te stellen binnen uw organisatie. Er zijn een aantal eisen waaraan u moet voldoen bij het organiseren van bedrijfshulpverlening. Deze staan omschreven in de Arbowet en in het bijbehorende Arbobesluit.

De voornaamste taken van bedrijfshulpverlening die hierin staan omschreven:

 • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
 • Het beperken en het bestrijden van een beginnende brand;
 • Het voorkomen en beperken van ongevallen;
 • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het gebouw;
 • Het alarmeren van en samenwerken met de gemeentelijke of regionale brandweer en andere hulpverleningsorganisaties bij een beginnende brand of bij een ongeval.

Samen bewust veilig!

Ga naar de bovenkant