Ploegleider BHV Herhaling

Een BHV-organisatie functioneert pas naar behoren wanneer er structuur, kwaliteit en beleid wordt ontwikkelt op het gebied van bedrijfsveiligheid binnen de gehele organisatie. Een Ploegleider Bedrijfshulpverlening kan daarin een belangrijke rol spelen. Tijdens de Ploegleider BHV Herhaling worden de kennis, vaardigheden en het inzicht van de deelnemer weer opgefrist en verder ontwikkelt om leiding te geven aan een team Bedrijfshulpverleners.

Wat

Tijdens de Ploegleider BHV Herhaling worden de kennis, vaardigheden en het inzicht van de deelnemer weer opgefrist en verder ontwikkelt. Het opfrissen en uitbreiden van de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het op een juiste wijze uitvoeren van de taken als Ploegleider Bedrijfshulpverlener. De inhoud van de Ploegleider BHV Herhaling is:

  • Voorbereiding op de inzet van het BHV-team;
  • Oefenen met het BHV-team;
  • Beoordelen van de veiligheidssituatie van het werkgebied;
  • Beheer en controle van de aan het team ter beschikking gestelde middelen;
  • Evalueren en rapporteren van de inzet en de oefeningen.

Voor het volgen van deze herhaling dient men in het bezit te zijn van een geldig NIBHV-diploma Ploegleider Bedrijfshulpverlening.
De vooropleiding voor ploegleider is de Basiscursus BHV. Achterkamp kan uw ploegleiders desgewenst een herhalingstraining aanbieden met certificering onder auspiciën van het NIBHV. Dit is mogelijk als men een diploma van het NIBHV heeft. Als men de NIBHV-vooropleiding voor ploegleider mist, ontvangt de deelnemer aan de herhalingscursus ploegleider een eigen certificaat van Achterkamp.

Wilt u toch een NIBHV-certificaat dan is dit mogelijk door deelname aan het theorie-examen Ploegleider van het NIBHV in combinatie met het praktijkgedeelte van de herhaling. Wij berekenen in dit geval de kosten van het lesboek.

Het accent van de Herhaling Ploegleider BHV is gericht op de praktijk. De praktijkoefeningen worden ondersteund met de voorgeschreven theorie. De opleiding wordt gegeven door docenten die zijn gecertificeerd door het NIBHV. Het maximaal aantal deelnemers aan deze herhaling bedraagt 8 cursisten.

Wie

Deze Herhaling Ploegleider Bedrijfshulpverlening is bestemd voor personen binnen uw organisatie die reeds functioneren als Ploegleider BHV en tevens in het bezit zijn van een diploma of certificaat Ploegleider Bedrijfshulpverlener. Met behulp van deze herhaling worden de kennis en de vaardigheden weer opgefrist en verder ontwikkelt, zodat de cursist weer over de juiste kennis, vaardigheden en inzicht beschikt om leiding te geven aan een team Bedrijfshulpverleners.

Waar / Wanneer

De opleiding wordt gegeven op ons trainingscentrum in Baak. De kosten van de Ploegleider BHV Herhaling zijn op aanvraag verkrijgbaar en zijn inclusief leer-, les-, hulpmiddelen en lunch. Dit is exclusief het boek Ploegleider Bedrijfshulpverlening (NIBHV) en het boekje Ontruimingsoefeningen en –plannen (NIBHV). De Herhaling Ploegleider BHV is een eendaagse opleiding.

Waarom

Een werkgever dient één of meer medewerkers aan te wijzen als bedrijfshulpverlener. Deze werknemers hebben de taak om in een gevaarlijke situatie (voor de veiligheid of gezondheid van werknemers en derden) maatregelen te nemen die de schade zo veel mogelijk beperken. De taak van de bedrijfshulpverlener is vooral: erger voorkomen. De werkgever is en blijft verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverlening en de veiligheid in het bedrijf. Om structuur en beleid in uw BHV-organisatie te krijgen is het verstandig om één of meerdere ploegleiders BHV aan te stellen binnen uw organisatie. Er is een aantal eisen waaraan u moet voldoen bij het organiseren van bedrijfshulpverlening. Deze staan omschreven in de Arbowet en in het bijbehorende Arbobesluit.

De voornaamste taken van bedrijfshulpverlening die hierin staan omschreven:

  • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
  • Het beperken en het bestrijden van een beginnende brand;
  • Het voorkomen en beperken van ongevallen;
  • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het gebouw;
  • Het alarmeren van en samenwerken met de gemeentelijke of regionale brandweer en andere hulpverleningsorganisaties bij een beginnende brand of bij een ongeval.

Samen bewust veilig!

Ga naar de bovenkant