VCA Basisveiligheid

Veiligheid op de werkvloer is van cruciaal belang, zowel voor jezelf als voor je collega’s. Door het behalen van het VCA Basisveiligheid-certificaat toon je aan dat je over de basiskennis beschikt op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM). Met dit certificaat op zak laat je zien dat je veilig kunt werken en daarbij rekening houdt met het milieu en de gezondheid van iedereen om je heen.

Belang van VCA
VCA is uitgegroeid tot een belangrijk begrip en het VCA diploma wordt op veel risicovolle werkplekken vereist. Stel je voor: je komt als loodgieter aan op een bouwplaats waar een VCA certificaat verplicht is. Zonder dit certificaat mag je simpelweg geen werkzaamheden uitvoeren. Maar VCA basisveiligheid biedt méér dan alleen toegang tot bepaalde werklocaties.

Door het volgen van de opleiding krijg jij als persoon en/of bedrijf waardevolle inzichten en kennis over veiligheidsrisico’s, veilig gedrag en veilig werken op risicovolle plekken. Dit draagt bij aan het beperken van arbeidsongevallen en het waarborgen van de gezondheid en het welzijn van werknemers binnen jouw organisatie. Veel ongevallen zijn namelijk het gevolg van een gebrek aan kennis of onvoldoende bewustzijn van bepaalde risico’s bij direct betrokkenen.

Inhoud
Tijdens de dagcursus VCA Basisveiligheid ontwikkelt de deelnemer de juiste kennis en inzichten over de basisregels op het gebied van (bedrijfs-)veiligheid. Met deze kennis en inzichten creëren we gezamenlijk een veiligheidsbewustwording die gaat bijdragen aan de veiligheidscultuur binnen jouw bedrijf. Tijdens deze opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Basiskennis van onderwerpen uit de veiligheid- en gezondheidswetgeving (Arbowet);
  • Risico, preventie en beheersmaatregelen (RI&E);
  • Oorzaken van een ongeval en methodes voor ongeval preventie;
  • Gebruik van werkvergunningen;
  • Algemene risico’s en beheersmaatregelen voor:
    Gevaarlijke stoffen, elektriciteit, branden en explosies, besloten ruimten, gereedschappen en gereedschapsmachines.
  • Hijsen, tillen, dragen;
  • Werken op hoogte;
  • Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en gebruikstoepassing.

Werkwijze
Het accent van de opleiding VCA Basisveiligheid is gericht op de praktijk. De praktijkvoorbeelden worden ondersteund door de voorgeschreven theorie om de deelnemers zo goed mogelijk voor te bereiden op het examen. De opleiding wordt gegeven door gecertificeerde en erkende docenten van Achterkamp. Het maximaal aantal deelnemers per opleiding bedraagt 14 cursisten.

Algemeen

De opleiding VCA basisveiligheid vindt plaats op ons trainingscentrum in Baak. Het betreft een cursusdag van 08:30 tot 16:30 uur, met aansluitend het examen van 16:45 tot 17:45 uur op dezelfde locatie. De kosten van de opleiding zijn op aanvraag verkrijgbaar en omvatten het lesboek ‘Basisveiligheid VCA’, leer-, les- en hulpmiddelen, lunch en certificering.

Examen
Het B-VCA-examen bestaat uit 40 vragen. De meeste vragen zijn meerkeuzevragen, waarbij soms ook meerdere antwoorden mogelijk zijn. Je hebt maximaal 60 minuten de tijd. Je bent geslaagd als je minimaal 64,5% van de maximale 4.000 punten hebt behaald. Je ziet direct na het examen of je bent geslaagd.

Geldigheid
Een VCA-basis certificaat heeft een geldigheidsduur van tien jaar, zoals vastgesteld door de Koninklijke PBNA. Het VCA-certificaat is geldig in heel Nederland en zelfs in de Benelux-landen. Bovendien wordt het in steeds meer landen erkend. Een geldig certificaat is vereist om aan de Veiligheidschecklist VCA te voldoen.

Samen bewust veilig!

Ga naar de bovenkant