VCA Basisveiligheid

Als we kijken naar de ongevallenstatistieken, dan heeft minstens 70 tot 80 procent van de incidenten te maken met gedrag. In theorie zijn alle ongevallen terug te voeren naar het gedrag van mensen. VCA is gericht op veiligheid en bijbehorend menselijk gedrag. VCA is belangrijk begrip geworden en het VCA certificaat is tegenwoordig een veel geëist certificaat. De VCA certificering geeft namelijk aan dat een bedrijf of werknemer veilig kan werken op risicovolle werkplekken. Dit beperkt het aantal arbeidsongevallen, waardoor de gezondheid en welzijn van werknemers beter gewaarborgd blijven. Het VCA certificaat kan in heel Nederland gebruikt worden en is het zelfs geldig in de Benelux landen. Het VCA certificaat wordt in steeds meer landen geaccepteerd. Het certificaat is een tien jarig geldig document. Achterkamp biedt VCA Basisveiligheid en VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VCA-VOL).

Wat

Na het volgen van de opleiding VCA Basisveiligheid heeft de deelnemer de juiste kennis en inzichten ontwikkeld over de basisregels op het gebied van (bedrijfs-)veiligheid. Met deze kennis en inzichten creëren we gezamenlijk een veiligheidsbewustwording die gaat bijdragen aan de veiligheidscultuur binnen jouw bedrijf. Tijdens deze opleiding komen verschillende onderdelen aan bod die van belang zijn voor jouw veiligheid en die van het bedrijf. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Basiskennis van onderwerpen uit de veiligheid- en gezondheidswetgeving (Arbowet);
  • Risico, preventie en beheersmaatregelen (RI&E);
  • Oorzaken van een ongeval en methodes voor ongeval preventie;
  • Gebruik van werkvergunningen;
  • Algemene risico’s en beheersmaatregelen voor:
    Gevaarlijke stoffen, elektriciteit, branden en explosies, besloten ruimten, gereedschappen en gereedschapsmachines.
  • Hijsen, tillen, dragen;
  • Werken op hoogte;
  • Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en gebruikstoepassing.

Het accent van de opleiding VCA Basisveiligheid is gericht op de praktijk. De praktijkvoorbeelden worden ondersteund door de voorgeschreven theorie om de deelnemers zo goed mogelijk voor te bereiden op het examen. De opleiding wordt gegeven door gecertificeerde en erkende docenten van Achterkamp. Het maximaal aantal deelnemers per opleiding bedraagt 14 cursisten.

Wie

De opleiding VCA Basisveiligheid is bestemd voor medewerkers die werken op risicovolle werkplekken, denk bijvoorbeeld aan technische bedrijven, aannemers en installatiebedrijven. Alle operationele medewerkers die langer dan drie maanden in dienst zijn en werkzaamheden uitvoeren waarop de VCA-certificering van toepassing is, moeten het diploma ‘Basisveiligheid-VCA’ hebben. Ongeacht of de werkzaamheden bij de opdrachtgever of in de eigen werkplaats worden uitgevoerd. Na het volgen van de VCA Basisveiligheid heeft de deelnemer de juiste kennis en inzichten ontwikkeld over de basisregels op het gebied van (bedrijfs-)veiligheid en daarmee ook een veiligheidsbewustzijn gecreëerd.

Waar  / Wanneer?

De opleiding Basisveiligheid VCA wordt gegeven op ons trainingscentrum in Baak. De kosten van de opleiding zijn op aanvraag verkrijgbaar en zijn inclusief het lesboek ‘Basisveiligheid VCA’, leer-, les-, hulpmiddelen, lunch en certificering.

Waarom?

VCA Basisveiligheid geeft jou als persoon en/of bedrijf inzicht, bewustzijn en kennis in veiligheidsrisico’s, veilig gedrag en veilig werken op risicovolle werkplekken. Dit beperkt het aantal arbeidsongevallen, waardoor de gezondheid en welzijn van werknemers binnen uw bedrijf beter gewaarborgd blijven. Veel ongevallen zijn namelijk een gevolg van een gebrek aan kennis of onvoldoende bewustzijn van bepaalde risico’s bij degene die daarbij direct betrokken zijn. Verbeteringen op het gebied van veiligheid kunnen bereikt worden door meer en betere scholing van de medewerkers, met als doel vergroting van het veiligheidsbewustzijn, de kennis en de vaardigheden.

Samen bewust veilig!

Ga naar de bovenkant