VCA-VOL

Wat

Na het volgen van de opleiding VCA VOL heeft de operationeel leidinggevende een bewustzijn gecreëerd en de juiste kennis ontwikkeld over de basisregels op het gebied van (bedrijfs-)veiligheid. Tijdens de opleiding VCA VOL komen verschillende onderdelen aan bod die van belang zijn voor jouw veiligheid en die van het bedrijf. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Basiskennis van onderwerpen uit de veiligheid- en gezondheidswetgeving;
 • Risico, preventie en beheersmaatregelen;
 • Oorzaken van een ongeval en methodes voor ongeval preventie;
 • Gebruik van werkvergunningen;
 • Algemene risico’s en beheersmaatregelen voor:
  Gevaarlijke stoffen, elektriciteit, branden en explosies, besloten ruimten, gereedschappen en gereedschapsmachines.
 • Hijsen, tillen, dragen;
 • Werken op hoogte;
 • Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en gebruikstoepassing;
 • Basiskennis en begrip van ergonomie;
 • Doel van procedures en toepassen van werkvergunningen;
 • Taakrisicoanalyses opstellen;
 • Kennis van het bedrijfsnoodplan.

Het accent van de opleiding VCA VOL is gericht op de theorie. De cursisten maken zich de lesstof middels zelfstudie eigen en dienen er rekening mee te houden dat er in de cursus alleen aandacht uit gaat naar VCA-Basisveiligheid. De opleiding wordt gegeven door gecertificeerde en erkende docenten van Achterkamp. Het maximaal aantal deelnemer per opleiding bedraagt 15 cursisten.

Wie

De opleiding VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VCA-VOL) is bestemd voor leidinggevende personen binnen een organisatie. Jouw werkgever en opdrachtgevers willen dat er veilig wordt gewerkt, zodat niemand iets overkomt. Met een VCA-VOL diploma beschik je over gerichte kennis om veilig te werken en daarbij rekening houdt met het milieu en de gezondheid van jou en de medewerkers waaraan je leiding geeft. Je leert aan welke eisen jij en de operationele medewerkers moeten voldoen, hoe jij de veiligheid binnen jouw organisatie kunt bevorderen & borgen én hoe je het veiligheidsbewustzijn kunt vergroten.

Waar / Wanneer

De opleiding VCA-VOL wordt gegeven op ons trainingscentrum in Baak. De kosten van de opleiding zijn op aanvraag verkrijgbaar en zijn inclusief het lesboek ‘VCA-VOL’, leer-, les-, hulpmiddelen, lunch en certificering.

Waarom

Als we kijken naar de ongevallenstatistieken, dan heeft minstens 70 tot 80 procent van de incidenten te maken met gedrag. In theorie zijn alle ongevallen terug te voeren naar het gedrag van mensen. VCA is gericht op veiligheid en bijbehorend menselijk gedrag. VCA is belangrijk begrip geworden en het VCA certificaat is tegenwoordig een veel geëist certificaat. De VCA certificering geeft namelijk aan dat een bedrijf of werknemer veilig kan werken op risicovolle werkplekken. Dit beperkt het aantal arbeidsongevallen, waardoor de gezondheid en welzijn van werknemers beter gewaarborgd blijven. Het VCA certificaat kan in heel Nederland gebruikt worden en is het zelfs geldig in de Benelux landen. Het VCA certificaat wordt in steeds meer landen geaccepteerd. Het certificaat is een tien jarig geldig document. Achterkamp biedt VCA Basisveiligheid en VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VCA-VOL).

Samen bewust veilig!

Ga naar de bovenkant