VCA-VOL

Veiligheid op de werkvloer is van cruciaal belang, zowel voor jezelf als voor je collega’s en diegene die jij aanstuurt als leidinggevende. Door het behalen van het VCA–VOL certificaat toon je aan dat je over de kennis beschikt op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM). En laat je zien dat je veilig kunt werken als leidinggevende en daarbij rekening houdt met het milieu en de gezondheid van iedereen om je heen.

Belang van VCA-VOL
VCA – VOL staat voor Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA. Het is cruciaal voor leidinggevenden en zelfstandigen die werken in risicovolle omgevingen en verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van hun team. Het geeft niet alleen basiskennis op het gebied van milieu, veiligheid en gezondheid, maar leert je ook hoe je toezicht houdt op het naleven van deze aspecten door jouw team.

VCA is uitgegroeid tot een belangrijk begrip en het VCA certificaat wordt op veel risicovolle werkplekken vereist. Stel je voor: Je arriveert als leidinggevende op een bouwplaats waar een VCA certificaat verplicht is. Zonder dit certificaat mag je simpelweg geen werkzaamheden uitvoeren. Maar VCA biedt méér dan alleen toegang tot bepaalde werklocaties.

Door het volgen van de opleiding krijg jij als leidinggevende kennis om risicovolle situaties te herkennen en hoe je in bepaalde situaties als leidinggevende moet handelen conform verschillende wetten, regels en richtlijnen. Daarnaast krijg je waardevolle inzichten en kennis over veiligheidsrisico’s, veilig gedrag en veilig werken op risicovolle plekken. Dit draagt bij aan het beperken van arbeidsongevallen en het waarborgen van de gezondheid en het welzijn van werknemers binnen jouw organisatie. Veel ongevallen zijn namelijk het gevolg van een gebrek aan kennis of onvoldoende bewustzijn van bepaalde risico’s bij direct betrokkenen.

Inhoud
Tijdens de dagcursus VCA-VOL leert de deelnemer hoe je zelf gezond en veilig kunt werken en hoe je jouw werk als leidinggevende goed uitvoert op het gebied van veiligheid, milieu en gezondheid. Jij weet na het behalen van je VCA-VOL certificaat hoe je veilige werkomstandigheden creëert en je kunt er op toezien dat degenen die jij aanstuurt ook werken volgens alle richtlijnen, net als jijzelf.

Tijdens de opleiding VCA-VOL komen verschillende onderdelen aan bod die van belang zijn voor jouw veiligheid en die van het bedrijf. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Basiskennis van onderwerpen uit de veiligheid- en gezondheidswetgeving;
 • Risico, preventie en beheersmaatregelen;
 • Oorzaken van een ongeval en methodes voor ongeval preventie;
 • Gebruik van werkvergunningen;
 • Algemene risico’s en beheersmaatregelen voor:
  Gevaarlijke stoffen, elektriciteit, branden en explosies, besloten ruimten, gereedschappen en gereedschapsmachines.
 • Hijsen, tillen, dragen;
 • Werken op hoogte;
 • Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en gebruikstoepassing;
 • Basiskennis en begrip van ergonomie;
 • Doel van procedures en toepassen van werkvergunningen;
 • Taakrisicoanalyses opstellen;
 • Kennis van het bedrijfsnoodplan.

Werkwijze
Het accent van de opleiding VCA – VOL is gericht op de praktijk. De praktijkvoorbeelden worden ondersteund door de voorgeschreven theorie om de deelnemers zo goed mogelijk voor te bereiden op het examen. De opleiding wordt gegeven door gecertificeerde en erkende docenten van Achterkamp. Het maximaal aantal deelnemers per opleiding bedraagt 14 cursisten.

Algemeen

De opleiding VCA-VOL vindt plaats op ons trainingscentrum in Baak. Het betreft een cursusdag van 08:30 tot 16:30 uur, met aansluitend het examen van 16:45 tot 17:45 uur op dezelfde locatie. De kosten van de opleiding zijn op aanvraag verkrijgbaar en omvatten het lesboek ‘VCA- VOL’, leer-, les- en hulpmiddelen, lunch en certificering.

Examen
Het VCA-VOL examen bestaat uit 70 vragen. De meeste vragen zijn meerkeuzevragen, waarbij soms ook meerdere antwoorden mogelijk zijn. Je hebt maximaal 75 minuten de tijd. Je bent geslaagd als je minimaal 64,5% van de maximale 7.000 punten hebt behaald. Direct na het examen zie je of je bent geslaagd.

Geldigheid
Een VCA-VOL certificaat heeft een geldigheidsduur van tien jaar, zoals vastgesteld door de Koninklijke PBNA. Het VCA – VOL certificaat is geldig in heel Nederland en zelfs in de Benelux-landen. Bovendien wordt het in steeds meer landen erkend. Een geldig certificaat is vereist om aan de Veiligheidschecklist VCA te voldoen.

Samen bewust veilig!

Ga naar de bovenkant