De eerste maandag van november, dus het is vandaag weer de Dag van de BHV. Op deze landelijke dag vragen we aandacht voor de inzet van alle circa 500.000 bedrijfshulpverleners die ons land rijk is. Een dag om al alle BHV’ers in het zonnetje te zetten en iedereen te laten weten hoe belangrijk deze mensen zijn.

BHV gaat over veiligheid en gezondheid op het werk, want veiligheid is van ons allemaal. Waardering en support voor de BHV’er die zich niet inzet voor zichzelf, maar juist voor de ander. ‘Ik doe het ook voor jou!’

Thema 2020
Dag van de BHV kent ieder jaar een thema. Het thema van dit jaar is: ‘Dan vertrouw ik op jou!
In geval van een calamiteit moeten we kunnen vertrouwen op de (veilige) inzet van goed opgeleide en adequaat handelende BHV’ers. Iedereen is kwetsbaar en kan deze hulp soms nodig hebben. Daarom is het geweldig dat steeds meer BHV’ers hun competenties niet alleen binnen hun organisatie inzetten, maar ook op straat, in de winkel of tijdens het sporten. Van bedrijfshulpverlener naar burgerhulpverlener, een mooie ontwikkeling!

BHV’ers doen er verstandig aan om met een professionele blik te kijken naar de huidige omstandigheden en van tevoren goed na te denken welke invloed dit heeft op de inzet en welke maatregelen er preventief genomen kunnen worden. Op deze manier kun je als BHV’er vol vertrouwen hulp verlenen. De BHV’er doet het ook voor jou; daar kun je op vertrouwen.

Besef en waardering
Het is belangrijk dat we beseffen dat deze mensen hulp verlenen voor een ander. Dat we deze hulp waarderen en supporten, daar gaat het dus om. Niet alleen op de Dag van de BHV, maar elke dag!

Dag van de BHV