De eerste maandag van november betekent: Dag van de BHV. Een dag waarop wij alle BHV’ers extra in het zonnetje zetten, omdat jullie onmisbaar zijn op het werk, thuis én op straat.

Daarmee draag jij ook actief bij aan onze missie om de wereld een stukje beter, leuker én vooral veiliger te maken. Ontzettend bedankt voor jullie inzet. Wij zijn trots op onze BHV’ers. Samen bewust veilig!

Dag van de BHV 2022
Op de eerste maandag van november zetten we de BHV’ers in het zonnetje en vragen we samen met veel bedrijven, organisaties en instellingen op de werkvloer aandacht, respect en waardering voor bedrijfshulpverlening. Het thema van dit jaar is:

  • “Werk, thuis, op straat: hoe veilig ben jij?”

Dit thema haakt in op de nieuwe balans na corona; steeds meer bedrijven blijven hybride werken, dit raakt de driehoek thuis, werk en op straat. Ook in relatie tot veiligheid, bedrijfshulpverlening en zelfredzaamheid. We dagen organisaties uit om de veiligheid in deze driehoek onder de aandacht te brengen.

Corona heeft ons in de afgelopen twee jaar voor uitdagingen gesteld. Ook met betrekking tot onze werkomgeving. Voor zover mogelijk heeft een groot deel vanuit huis gewerkt en ook nu het virus geen directe bedreiging meer vormt blijft men gedeeltelijk vanuit huis werken. Steeds meer organisaties kiezen dus voor hybride werken, maar hoe doen we dat veilig en gezond?

Het thema dit jaar stelt deze vraag aan de orde, want veilig willen we allemaal zijn, zowel thuis als op het werk en ook op straat. En gezien het feit dat we altijd even op de professionele hulptroepen van politie, brandweer en ambulance moeten wachten, is het een geruststellend idee dat er BHV’ers zijn, die in deze cruciale mintuten in actie komen.

Help je mee?
Ben je verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverlening binnen je organisatie en zie je dat de veranderende kantoorbezetting ook op dit vlak wat van je vraagt? Ben je een BHV’er, die zich realiseert dat je hulp zich niet hoeft te beperken tot de werkvloer, maar dat je ook thuis of op straat van grote meerwaarde kunt zijn? Of heb je wel eens met de gedachte gespeeld dat het fijn zou zijn om te kunnen reanimeren en hulp te kunnen bieden voor je gezin of in de woonomgeving? Dan spreken we jou aan om dit thema dit jaar onder de aandacht te brengen van iedereen in je omgeving: Help mee!

Dag van de BHV