Bedrijfsnoodplan

Een bedrijfsnoodplan is een uitgebreid en gestructureerd document dat specifieke procedures en richtlijnen bevat voor het handelen in noodsituaties binnen een bedrijf of organisatie. Het bedrijfsnoodplan zorgt ervoor dat werknemers weten wat ze moeten doen in geval van een noodsituatie, zoals brand, explosie, gaslek, medische noodgevallen of andere onvoorziene gebeurtenissen. Een goed ontwikkeld bedrijfsnoodplan zorgt ervoor dat jouw organisatie snel en effectief kan reageren op noodsituaties, wat de schade kan beperken en vooral levens kan redden.

Waarom een bedrijfsnoodplan?
Het hebben van een bedrijfsnoodplan is in de meeste gevallen geen wettelijke verplichting. Echter, voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen en daardoor grote risico’s lopen is een bedrijfsnoodplan wel verplicht. Maar zelfs als het niet wettelijk vereist is, adviseren wij het sterk. De Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet) stelt namelijk dat bedrijven doeltreffende maatregelen moeten treffen voor eerste hulp bij ongevallen, brandbestrijding en evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen. Dit alles wordt behandeld en afgedekt in een bedrijfsnoodplan.

Wat staat er in een bedrijfsnoodplan?
Een bedrijfsnoodplan bevat minimaal de volgende onderwerpen:

 1. Inleiding
  Een korte beschrijving van het doel van het bedrijfsnoodplan, evenals de wettelijke vereisten en eventuele normen waaraan het plan voldoet.
 2. Algemene informatie
  Hier staat de basisinformatie over het bedrijf denk hierbij aan (contact-)gegevens. Dit omvat vooral ook de locatie van belangrijke faciliteiten zoals nooduitgangen, brandblussers en verzamelplaatsen.
 3. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden
  Een overzicht van de taken en verantwoordelijkheden van verschillende medewerkers en teams tijdens noodsituaties. Dit kan onder meer het alarmeren van de hulpdiensten, het coördineren van evacuaties, het verlenen van eerste hulp en het controleren van gebouwen op achterblijvers omvatten. Ook worden hier de verantwoordelijke keuring instanties in kaart gebracht.
 4. Procedures voor noodsituaties
  Hier staan de stappen in die moeten worden gevolgd bij verschillende noodsituaties. Dit betreft hoe te handelen, wie waarschuwen en waar verzamelen voor evacuatie.
 5. Ontruimingsplan
  Hier staat gedetailleerd beschreven wie wat moet doen in geval van een noodsituatie en het gebouw ontruimt moet worden, denk hierbij bijvoorbeeld aan een brandalarm, gaslek of een andere dreigende situatie. Voor sommige bedrijven is alleen een ontruimingsplan ook voldoende, check daarvoor deze pagina.
 6. Communicatieplan
  Een plan voor het communiceren van noodsituaties, zowel intern als extern. Hoe en wanneer worden medewerkers, bezoekers en hulpdiensten bij noodsituaties geïnformeerd.
 7. Training/oefening en onderhoud
  Een beschrijving van het trainingsprogramma voor medewerkers, inclusief hoe vaak oefeningen worden gehouden en welke rollen en scenario’s worden geoefend. Daarnaast moet het plan goed up-to-date worden gehouden bij eventuele veranderingen van het gebouw of van verantwoordelijkheden van de werknemers.

Met een op maat gemaakt bedrijfsnoodplan zorg je ervoor dat je aan alle eisen en richtlijnen vanuit de wet- en regelgeving voldoet.

Wil je meer informatie over het (laten) opstellen van een Bedrijfsnoodplan en onze mogelijkheden?
Vul dan onderstaand jouw gegevens in, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met jou op:

   

   

  Samen bewust veilig!

  Ga naar de bovenkant