Crisismanagement

Wie communiceert er wát in een crisissituatie, en wanneer? Wie werkt er met wie samen om tot daadkrachtige besluiten te komen en zo erger leed en imagoschade te voorkomen? De schade van een calamiteit zelf is vaak minder ernstig dan wat er door de wanorde daarna wordt veroorzaakt. Achterkamp biedt oplossingen op maat. 

Onvoldoende voorbereiding en organisatie resulteren vaak in chaos en paniek die zelfs een kleine crisis tot een drama kunnen doen uitgroeien, met name wat betreft reputatieschade en continuïteit van uw organisatie. Goede voorbereiding op managementniveau is een must voor functioneel en daadkrachtig handelen onder extreme (tijds)druk tijdens onvoorziene omstandigheden. Zo maakt u uw organisatie minder kwetsbaar.

De gevolgen van een calamiteit worden bij een RI&E niet op managementniveau behandeld. Daar waar de RI&E stopt, gaat Crisismanagement verder. Het is belangrijk voor ieder bedrijf, maar vooral voor grotere organisaties.

Crisismanagement vraagt om absoluut, om in nauwe samenwerking met uw organisatie een passend beleid samen te stellen. Structureel opleiden en oefenen is er een essentieel onderdeel van. Het accent daarbij ligt op de besluitvorming en overlegstructuur.

De Inhouddeskundigen Crisismanagement van Achterkamp hebben jarenlange ervaring in diverse branches en kunnen in nauwe samenwerking met u en uw team precies vaststellen waar de kwetsbaarheden binnen uw crisisbeleid liggen.

Het Crisismanagementteam, bestuur en/of managementteam (MT) worden op een interactieve manier uitgedaagd naar de eigen procedures tijdens een calamiteit te kijken en hiermee te oefenen. Ook wordt er een Crisismanagementteam (CMT) samengesteld, met bijbehorende taakverdeling en verantwoordelijkheden.

Achterkamp maakt u bewust van de persoonlijke en bedrijfsmatige risico’s en geeft u inzicht in de levensloop van een crisis. Het resultaat: een op maat gemaakt plan van aanpak per kritieke fase. Auditing, verslaglegging en borging blijven onder supervisie van Achterkamp.

Met Achterkamp komt u sterk uit de crisis.

Samen bewust veilig!

Ga naar de bovenkant