Ontruimingsplan

Weet u wat u moet doen wanneer het brandalarm afgaat? Is iedereen op de hoogte van de maatregelen die getroffen zijn voor een ontruiming van het gebouw? Weet iedereen waar zich de dichtstbijzijnde en veilige uitgang bevindt? Dit is van groot belang zodat al uw medewerkers weten hoe zij moeten handelen bij een crisissituatie en ontruiming van het gebouw. Dit dient beschreven te staan in een Ontruimingsplan, een verplicht onderdeel van het Bedrijfsnoodplan (BNP).

Zo zijn er verschillende redenen waarom een gebouw ontruimd zou moeten worden, denk hierbij aan calamiteiten zoals een brand, gaslek of een bommelding. Zo zijn er nog een aantal redenen waarbij ontruiming van het gebouw noodzaak is. Om een succesvolle en snelle ontruiming mogelijk te maken is het van belang dat het personeel weet wat er van hen verwacht wordt bij een ontruiming. Vooral de BHV’ers van uw bedrijf hebben daarin een belangrijke rol. Uw BHV’ers worden namelijk al in de basis getraind hoe men een ontruiming dient te begeleiden. De bedrijfsprocedure(s) zijn daarbij de leidraad. Deze procedures dienen intern ontwikkeld en beschreven te worden in een ontruimingsplan.

Wanneer er bijvoorbeeld in uw gebouw een brandmeldcentrale aanwezig is, bent u al verplicht om over een eigen ontruimingsplan te beschikken. Ook in sommige gebouwen met een gebruiksvergunning op basis van een bouwverordening is dit ontruimingsplan een verplicht onderdeel.

Bovendien zijn volgens de Arbeidsomstandighedenwet en Richtlijn nr. 89/391/EEG werkgevers verplicht om maatregelen te treffen voor eerste hulp, brandbestrijding en evacuatie van werknemers bij ernstig en onmiddellijk gevaar. De werkgever moet op dit gebied maatregelen nemen om te zorgen dat deze crisissituaties op een goede manier worden beheerst. Een ontruimingsplan behoort tot één van deze maatregelen. Met een op maat gemaakt ontruimingsplan zorgt u ervoor dat u aan deze eisen uit de wet- en regelgeving voldoet. De Ontruimingsspecialist binnen Achterkamp heeft ruime ervaring met het opstellen en controleren van ontruimingsplannen. Samen met u kunnen we ervoor zorgen dat uw ontruimingsplan voldoet aan de wettelijke eisen. Tevens kunnen wij ook de bijbehorende Ontruimingsplattegronden ontwikkelen. Achterkamp biedt oplossingen op maat.

Samen bewust veilig!

Ga naar de bovenkant