Plan van aanpak

Het opstellen van een Plan van Aanpak (PvA) vanuit de RI&E is een belangrijke stap om de geïdentificeerde risico’s aan te pakken en de veiligheid en gezondheid op de werkvloer te verbeteren.

Bij het opstellen van een Plan van Aanpak is het belangrijke om rekening te houden met verschillende kaders. We hebben de belangrijkste stappen bij het opstellen van een Plan van Aanpak (PvA) voor je opgesomd:

 1. Bepalen van de doelstellingen
  Wanneer de risico’s zijn geprioriteerd aan de van de risicomatrixen. Wordt er per risico een doelstelling opgesteld. Deze doelstelling moeten specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden (SMART) zijn.
 2. Maatregelen identificeren
  Hier worden de maatregelen verzonnen om de gestelde doelstelling te behalen. Deze maatregelen kunnen technische maatregelen zijn, zoals het aanpassen van apparatuur of het implementeren van veiligheidsvoorzieningen, maar ook organisatorische maatregelen, zoals het opstellen van veiligheidsprocedures of het verstrekken van training aan werknemers.
 3. Toewijzen van verantwoordelijken
  In deze stap wordt duidelijk wie verantwoordelijk wordt voor welke maatregel. Dit kunnen specifieke personen of afdelingen zijn binnen de organisatie.
 4. Bepalen van deadlines
  Hier worden realistische deadlines vast gesteld voor het implementeren van de maatregelen. Houd hierbij rekening met de prioritering van de risico’s en de beschikbare middelen en capaciteiten binnen de organisatie.
 5. Communicatie en betrokkenheid van werknemers
  Hier wordt er gecommuniceerd naar de werknemers over het plan van aanpak en de bijbehorende maatregelen/ verantwoordelijke. Zo zijn de werknemers op de hoogte en kun je ze actief betrekken bij de uitvoering daarvan.
 6. Evaluatie
  Hoe het gaat? Zijn alle afspraken die in het plan van aanpak staan nagekomen? En lopen we op schema. Houd het PvA regelmatig up-to-date en pas deze aan wanneer er maatregelen zijn voltooid of juist meer tijd kosten.
 7. Documentatie
  Alle genomen maatregelen, verantwoordelijkheden, deadlines en evaluatieresultaten staan zorgvuldig gedocumenteerd in het PvA-document. Belangrijk is dat het PvA beschikbaar is voor alle werknemers binnen de organisatie.

Door een goed doordacht Plan van aanpak op te stellen en deze consequent uit te voeren, kan een organisatie effectief omgaan met de risico’s op de werkplek en een veilige en gezonde werkomgeving creëren voor alle werknemers.

Ondersteuning nodig bij het opstellen of uitvoeren van het Plan van Aanpak?

Wij ondersteunen organisaties graag bij het opstellen én het uitvoeren van een Plan van Aanpak bij een RI&E. Onze veiligheidsadviseurs hebben daarin veel ervaring opgebouwd en weten daarom precies waar ze op moeten letten én hoe zaken het best kunnen worden geïmplementeerd. Ondersteuning nodig? Neem dan eens vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs Elise of Silvan.

Samen bewust veilig!

Ga naar de bovenkant