Ploegleider BHV

De opleiding is bestemd voor personen die binnen een organisatie of instelling (gaan) functioneren als Ploegleider Bedrijfshulpverlening. Na het volgen van de opleiding Ploegleider Bedrijfshulpverlening is de deelnemer in staat- door het oefenen met diverse realistische scenario’s – om onder diverse omstandigheden, leiding te geven aan een team/ploeg Bedrijfshulpverleners (BHV’ers). Deelnemers van deze opleiding moeten reeds beschikken over een geldig BHV-certificaat, ook leidinggevende capaciteiten zijn gewenst.

Inhoud

  • Bedrijfshulpverlening (BHV)
  • Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (Ploegleider BHV);
  • Arbeidsomstandighedenwet (Arbo);
  • Schriftelijke vastlegging en borging;
  • Organisatie en structuur (BHV);
  • Melding en de eerste handelingen (bij ongeval);
  • Alarmerings- en waarschuwingssystemen (Communicatie).

Het accent van de opleiding ligt op de praktijk, waarbij de deelnemers ook daadwerkelijk diverse realistische scenario’s gaan beoefenen op ons trainingscentrum. Daarbij krijgt men natuurlijk de rol als Ploegleider BHV, zodat men de gewenste competenties aangeleerd krijgt en direct getoetst worden.

Aantal deelnemers
Het maximaal aantal deelnemers per groep is vastgesteld op 8 deelnemers per groep.

Opleidingsduur & Certificering
Het is een opleiding van twee dagen, waarbij op het eind van dag 2 de opleiding afgesloten met een theoretisch examen. Het praktische gedeelte wordt gedurende de opleiding getoetst door onze eigen instructeur. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het diploma Ploegleider Bedrijfshulpverlening (NIBHV).

Geldigheid
Het diploma is één jaar geldig. Om de geldigheid na een jaar te verlengen dient er een Herhaling Ploegleider Bedrijfshulpverlening gevolgd en behaald te worden.

Opleidingsdata Najaar 2017
De eerstvolgende mogelijkheden tot het volgen van deze opleiding zijn:

  • Maandag 4 september 2017 & vrijdag 8 september 2017;
  • Woensdag 8 november 2017 & woensdag 15 november 2017.

 

 

Samen bewust veilig!