Toetsing RI&E

Het toetsen van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is belangrijk nadat deze is opgesteld.  De wet verplicht namelijk voor veel bedrijven dat de RI&E wordt getoetst door een gecertificeerde Arbodienst of deskundige. Een gecertificeerde Arbodienst of deskundige toetst de RI&E en adviseert bij het plan van aanpak. Door te controleren of alle risico’s op de lijst staan, of de situatie in het bedrijf goed is weergegeven en of de laatste normen en richtlijnen worden gehanteerd.

Is het laten toetsen van RI&E verplicht?

De verplichting tot het laten toetsen van de RI&E hangt af van de grootte van het bedrijf en het soort RI&E-instrument dat gebruikt is. Onderstaand zal de toetsingsverplichting worden toegelicht aan de hand van verschillende situaties:

 • Bedrijven met maximaal 25 werknemers
  Bedrijven met maximaal 25 werknemers (*) zijn verplicht hun RI&E te laten toetsen door een gecertificeerde Arbodienst of deskundige, mits er gebruik wordt gemaakt van een – door het Steunpunt-RI&E erkend – RI&E instrument. Uw bedrijf moet daarbij vallen onder de branche waarvan het RI&E instrument gebruikt wordt.
 • Organisaties met meer dan 25 werknemers
  Organisaties met meer dan 25 werknemers (*) moeten hun RI&E laten toetsen door een gecertificeerde Arbodienst of deskundige.
 • Organisaties met maximaal 40 uur arbeid per week
  Organisaties waarbij voor maximaal 40 uur arbeid per week wordt verricht (alle werknemers bij elkaar opgeteld) moeten een RI&E hebben, maar zijn niet verplicht om dit document te laten toetsen. Deze bedrijven mogen overigens ook gebruik maken van de ‘Checklist Gezondheidsrisico’s’. Dit is een verkorte versie van de RI&E.
 • Geen erkenning
  Er zijn verschillende gevallen waarbij een RI&E instrument niet voor erkenning kan worden aangemeld en waarbij bedrijven die het instrument gebruiken niet in aanmerking komen voor toetsingsvrijstelling. Bijvoorbeeld als het instrument niet branche-specifiek is of dat het niet is aangemeld bij het Steunpunt RI&E instrumenten. In dat geval dient de RI&E getoetst te worden door een gecertificeerde Arbodienst of deskundige.(*) Aantal werknemers is het aantal daadwerkelijke personen, niet het aantal FTE’s.

Waar kan ik mijn RI&E laten toetsen?

Achterkamp biedt de mogelijkheid en deskundigheid om jouw RI&E te toetsen. Waar nodig kan Achterkamp gecertificeerde partners inzetten die de RI&E kunnen toetsen. Dit is afhankelijk van uw bedrijfsgrootte en de RI&E instrumenten die zijn gebruikt. Vraag naar de mogelijkheden voor het toetsen van jullie RI&E bij onze collega Robin Siebel (Veiligheidskundige / Adviseur Risicobeheersing).

Het beschikken over een getoetste RI&E is uiteraard nog geen garantie voor goede arbeidsomstandigheden op de werkvloer, dus zorgen wij samen met jou voor een juist implementatie. Auditing, verslaglegging en borging blijven desgewenst onder supervisie van Achterkamp. Met Achterkamp loopt je geen onnodige risico’s! – Robin Siebel

Samen bewust veilig!

Ga naar de bovenkant