Veiligheidsscan

Weet u wat binnen uw bedrijf de grootste risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van uzelf en uw medewerkers? Wat zijn specifieke aandachtspunten bij het werken met bepaalde machines of gevaarlijke stoffen? Als werkgever bent u verplicht deze risico’s in kaart te brengen. Achterkamp biedt oplossingen op maat. Door middel van een veiligheidsscan kan Achterkamp samen met u de risico’s binnen uw bedrijf in kaart brengen.

Wat houdt de veiligheidsscan in?
Een onafhankelijke adviseur  van Achterkamp komt uw organisatie doorlichten op sterke en zwakke punten in uw organisatorische en bouwkundige veiligheidsmaatregelen. Op basis van deze bevindingen stelt onze adviseur een uitvoerig rapport op met aanbevelingen die de veiligheid van – en binnen- uw organisatie vergroten. Onze aanbevelingen zijn helemaal toegespitst op uw branche, uw organisatie en natuurlijk uw veiligheid.

Wat zijn de voordelen van een veiligheidsscan?

 • Een objectieve en deskundige scan van uw bedrijf;
 • Inzicht op de te nemen maatregelen;
 • Advies op de te nemen maatregelen;
 • Veiligheid voor u en uw personeel;
 • Veiligheid voor uw klanten en uw personeel.

Welke onderdelen behandelen wij tijdens een veiligheidsscan?

 • Risico Inventarisatie & Evaluatie (beschikbaarheid, actualiteit en rechtsgeldigheid);
 • Plan van Aanpak (RI&E);
 • Bedrijfsnoodorganisatie (aantal BHV’ers);
 • Bedrijfsnoodplan;
 • Tekenwerk;
 • Aantoonbaarheidscheck (welke Arbo-informatie is snel beschikbaar bij een evt. ongeval en voldoet deze?).

Deze nulmeting zal ongeveer een dagdeel (4 uur) in beslag nemen – maar dit is afhankelijk van de opdrachtgever. In samenwerking met de opdrachtgever zullen wij de organisatie onderzoeken op bovenstaande onderdelen. Dit zal resulteren in een beknopte rapportage waarbij wij een conclusie en aanbeveling (Plan van Aanpak) geven op alle relevante onderdelen.

Samen bewust veilig!

Ga naar de bovenkant