EEN BRANDALARM- EN DAN?

Het afgelopen jaar is de Brandweer zo’n circa 45.000 keer opgeroepen door een automatisch brandalarm. De afgelopen jaren is het aantal aangesloten brandmeldinstallaties (BMI) met een directe doorschakeling naar de Brandweer sterk afgenomen. Door een aanpassing in de wet- en regelgeving zijn directe doormeldingen niet altijd meer vereist- en hebben deze plaats gemaakt voor een doormelding naar de Particuliere Alarmcentrale (PAC) of is er zelfs bewust gekozen voor géén doorschakeling. In de praktijk betekent dit in de meeste gevallen een vertraging van soms enkele minuten.

Waar in het verleden de Brandweer direct werd gealarmeerd gaat het alarm nu naar een externe partij of naar niemand. De volgende stap hangt sterk af van het bedrijf, de risico’s, de mensen en de gemaakte afspraken. De PAC belt niet standaard met het betreffende pand, dit hangt af van de besproken procedures. Wanneer er geen PAC wordt ingeschakeld hangt het juist af van de interne organisatie. Weten alle aanwezigen wat er wordt verwacht? Gaan BHV’ers op onderzoek uit? Belt er iemand 112? En, hoe werkt dit allemaal binnen uw organisatie?

Mocht u dit niet helemaal helder hebben, laat u dan vrijblijvend informeren door onze adviseur brandveiligheid Wim – of volg zelf de opleiding ‘Beheerder Brandmeldinstallatie’ (BBMI). Samen kunnen we op zoek naar de gewenste situatie, inventariseren hoe het er momenteel voor staat – en mogelijk een actieplan ontwikkelen.