‘Elver tekent driejarige overeenkomst met Achterkamp – samen bewust veilig!’

Met de pay-offs ‘elk verhaal telt’, ‘volg je eigen weg’, en ‘er zijn voor jou’ beschrijft Elver de essentie en het bestaansrecht van de organisatie. “Dit voel je, zie je én ervaar je direct wanneer je een locatie van Elver binnenloopt of een medewerker spreekt. Het ademt oprechte zorg, zorg vanuit het hart”, aldus Margaret Huitink – van Hal (Opleidingskundige binnen Achterkamp).

Elver is expert in de begeleiding en behandeling van mensen met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking en voor mensen met een complexe zorgvraag. Met circa 1.200 medewerkers en ruim 350 vrijwilligers biedt Elver een breed aanbod aan wonen, dagbesteding en behandeling.

Sinds 2015 is Achterkamp de vaste partner op het gebied van veiligheid en BHV. De samenwerking bevalt van beide kanten zo goed dat Elver opnieuw een driejarig contract met Achterkamp heeft getekend. Margaret vertelt: “Een heerlijk laagdrempelige, maar professionele samenwerking waar wij heel blij mee zijn, omdat we daarmee ook maatschappelijk betrokken zijn in onze mooie regio.”

Zelfredzaamheid
De medewerkers van Elver werken in zelfstandig werkende teams op verschillende locaties om zo de zorg optimaal af te kunnen stemmen op de mensen en wensen. Veel factoren spelen dus mee in het borgen van de veiligheid bij Elver. Dit levert soms complexe vraagstukken op, ook gezien de zelfredzaamheid van bewoners op de locaties.

Op het gebied van veiligheid rust er een grote verantwoordelijkheid op de schouders van de medewerkers en de vrijwilligers binnen Elver. Daar dragen wij graag een steentje aan bij door men de juiste kennis, kunde en vooral praktische handvatten te geven, zodat ze met vertrouwen hun waardevolle werk kunnen uitvoeren.

E-learning
Onze dienstverlening binnen Elver wordt sinds dit jaar uitgebreid met onze eigen E-learning voor de BHV Basis en de BHV Herhaling – die draaien binnen het eigen Leer Management Systeem (LMS) van Elver. De modules zijn speciaal ontwikkeld en toegepast op de Zorg-branche, waarmee de deelnemers ook digitaal te maken krijgen met realistische en herkenbare situaties en onderwerpen. De praktijk en het digitale leren versterken elkaar op deze manier.

Maatwerk
Buiten de 150 BHV’ers van Elver worden álle medewerkers opgeleid tot Ontruimer, zodat iedereen weet wat hij of zij moet doen in geval van een calamiteit om de eigen veiligheid en die van (kwetsbare) mensen te waarborgen. Deze instructie verloop via een speciale maatwerk E-learning module die wij hebben ontwikkeld voor Elver. Vorige week hebben wij foto’s geschoten en gefilmd op alle locaties van Elver, deze content gaan we gebruiken in de E-learning module. Dat maakt het herkenbaar, toepasbaar én realistisch, waarbij we een verband leggen met de specifieke taken binnen de verschillende locaties. Dit beoefenen alle medewerkers in de praktijk bij de jaarlijkse ontruimingsoefeningen op de eigen werkplek.

Theo Besselink, Adviseur Veiligheid binnen Elver: “Zorg op maat betekent veiligheid en training op maat. Achterkamp begeleidt en ontzorgt ons volledig op dat gebied, een deskundige en betrouwbare samenwerkingspartner.”

Veiligheidspartner Elver