Wat is de geldigheidsduur van een BHV-certificaat?

Om in noodsituaties doelgericht en adequaat te kunnen handelen is het nodig om de competenties en het opleidingsniveau van de BHV’ers op peil te houden. Dit betekent dat de BHV’ers regelmatig na- of bijscholing moeten volgen – afhankelijk van onder meer de bedrijfsrisico’s en de complexiteit van de bedrijfsactiviteiten.

Op regelmatige basis is natuurlijk een vage context. De grootte van uw organisatie, de bedrijfsactiviteiten, huisvesting, de omgeving en de bedrijfsrisico’s bepalen op welke frequentie u dient te herhalen. Tegenwoordig zal dit blijken vanuit de verplichte Risico Inventarisatie- & Evaluatie (RI&E), waarin ook het BHV-beleid beschreven dient te worden.

De kracht van de herhaling geldt ook zeer zeker in de Bedrijfshulpverlening.

Het BHV-certificaat van Achterkamp heeft conform de richtlijnen van het NIBHV een geldigheidsduur van 1 jaar. Wij vinden het belangrijk om regelmatig de competenties te trainen en de procedures en handelingen te herhalen. Uit onderzoek blijkt dat merendeel van de BHV’ers na een jaar niet meer precies weet wat men moet doen bij bijvoorbeeld een reanimatie. Als u in een situatie komt dat u als BHV’er moet optreden, dan wilt u toch doelgericht en adequaat kunnen optreden? Jaarlijks oefenen en trainen blijft daarom uitermate belangrijk.

 


Samen bewust veilig!

Ga naar de bovenkant