DOETINCHEM – Na een uitstap van drie jaar bij een landelijke BHV-opleider heeft Graafschap College na een nieuwe aanbesteding weer gekozen voor een samenwerking met Achterkamp. Een regionale samenwerking die breder gaat dan alleen het opleiden en trainen van BHV’ers en EHBO’ers.

Met bijna 10.000 studenten en meer dan 900 medewerkers is het Graafschap College het grootste regionaal opleidingscentrum (roc) voor beroepsonderwijs en educatie in de Achterhoek en een deel van de Liemers. Vanuit meerdere locaties in Doetinchem, Groenlo en Winterswijk biedt het Graafschap College onderwijs aan in nagenoeg alle leerwegen en –richtingen.

“We zijn trots op het feit dat het grootste opleidingscentrum in onze regio na een aanbestedingsprocedure weer voor ons kiest, dat zegt natuurlijk wel iets,” aldus Tom Sinderdinck van Achterkamp. “De samenwerking met het Graafschap College was tot 2017 met ruim twintig jaar de langste in ons bestaan, dus we zijn blij dat we dit weer nieuw leven in kunnen blazen.”

Veilig & vertrouwd
Het Graafschap College is een grote organisatie, maar richt het onderwijs kleinschalig in. “De verschillende locaties hebben allemaal een eigen karakter en sfeer. We doen er alles aan om studenten en medewerkers een veilige en vertrouwde (leer-)omgeving te bieden,” vertelt Paul Jansen – Facilitair Manager én Hoofd BHV binnen het Graafschap College.  “Om met het onderwijs blijvend aan te sluiten op de snelle veranderingen van de maatschappij en in het werkveld, werken onze onderwijsteams voortdurend aan innovatief, hybride en gepersonaliseerd onderwijs.” Ilse Jolij, als Adviseur Professionalisering van het Graafschap College ook nauw betrokken bij dit traject, vult aan: “Deze uitgangspunten zijn ook leidend in de scholingstrajecten voor onze eigen medewerkers. Met de keuze voor Achterkamp hopen wij deskundige en professionele scholing te kunnen bieden aan onze medewerkers, waarbij inhoudelijke expertise en maatwerk de basis zijn.”
Een visie op onderwijs waar ook Achterkamp zich aan conformeert, maar dan binnen de vakgebieden Arbo en (bedrijfs-)veiligheid. Maatwerk, personalisatie en herkenbaarheid zijn de basis voor passende en uitdagende opleidingen & trainingen.

Regionale rol
Het Graafschap College wil vanuit hun ambitie, één Graafschap College als partner voor een leven lang ontwikkelen in de Euregio, streven naar een succesvol samenwerken binnen de regio. Dit sluit ook aan bij de missie van Achterkamp door met opdrachtgevers en partners in gezamenlijkheid nauw verbonden te zijn met de regio. De samenwerking tussen beide organisaties gaat verder dan alleen het opleiden van BHV’ers en EHBO’ers, want Achterkamp biedt als erkend leerbedrijf regelmatig stageplekken en/of afstudeertrajecten aan. “Dat is het mooie aan een regionale samenwerking. Je kent elkaar goed en kunt elkaar daarom versterken op verschillende vlakken. Verder kijken dan het reguliere traject en gezamenlijk bouwen aan de ontwikkeling van onze mooie regio,” vertelt Tom over de maatschappelijke kansen.

Nieuw schooljaar
Elk schooljaar zullen wij een onderscheidend scholingsplan ontwikkelen met het Graafschap College zodat we jaarlijks per opleiding en cursus een vernieuwend passend lesprogramma hebben. Dit plan zal op locatieniveau worden gespecificeerd, zodat het altijd aansluit op het risicoprofiel en de behoeften vanuit de diverse locaties. Dit najaar zullen de eerste trainingen (natuurlijk Corona-proof) gaan starten.

Graafschap College – bedankt voor het vertrouwen en op naar een mooie samenwerking. Tot snel!

Team Achterkamp

Graafschap College en Achterkamp