BAAK – Achterkamp maakt strategische keuze en zet in op groei en doorontwikkeling op het gebied van Leren & Veiligheid.  “We gaan als de brandweer, maar vanaf 2018 wel zonder de brandweer. “

Opstarten, ontwikkelen en soms het afstoten van bedrijfsonderdelen, dat is waar veel bedrijven dagelijks op strategisch vlak mee worstelen. Alles doen om als organisatie een stabiele groei door te kunnen maken, om zodoende weer te kunnen investeren in je klanten, het ontwikkelen van je medewerkers of het verbeteren van je dienstenpakket. Zo is ook Achterkamp volop in beweging, waarover wij u graag willen informeren.

Zoals u weet, zijn wij in het verleden mede gestart door een trainingsbehoefte vanuit de landelijke brandweer. Door de jaren heen hebben wij dan ook – met trots – vele brandweerkorpsen mogen trainen op ons trainingscentrum. Deels door veranderde wetgeving is het speelveld van het realistisch oefenen voor de brandweer significant veranderd. Deze markt is grillig en aan verandering onderhevig. Het was voor ons als enige particuliere partij te risicovol om hiervan afhankelijk te zijn. We hebben daarom besloten deze dienstverlening los te laten. Per 2018 zal Achterkamp het realistisch oefenen van de landelijke brandweer niet meer faciliteren.

Deze keuze heeft ook direct invloed op een gedeelte van ons trainingscentrum. Tussen 2006 en 2010 is er veel geïnvesteerd in brandweerobjecten op ons terrein. Door het afstoten van deze dienstverlening passen de omvang van ons onroerend goed en de daarbij behorende financieringen niet meer bij onze nieuwe organisatie. We hebben dan ook een gedeelte van onze panden en ons terrein verkocht aan onze nieuwe buren Oortgiese Campers. We creëren daardoor lucht én ruimte voor het nieuwe Achterkamp. Zo kunnen wij ons volop ontwikkelen binnen een structuur die past bij de huidige bedrijfsvoering. Groei door afstoten, klinkt tegenstrijdig – maar voor ons biedt het vele nieuwe kansen!

Wij gaan onze huidige en toekomstige activiteiten bundelen in en rondom ons mooie pand op Dambroek 20 in Baak. Dat is de plek waar wij al sinds jaar en dag onze trainingen uitvoeren en waar tevens ons restaurant gevestigd is. Dit pand en het terrein worden momenteel aangepast, zodat wij ons blijven onderscheiden met een praktisch en multifunctioneel trainingscentrum, dat uniek is in de regio (en ver daarbuiten).

Mede door deze ontwikkelingen kan Achterkamp nu investeren in nieuwe manieren van trainen. Zo zijn wij flink aan het investeren in innovatieve leerconcepten (volgens het 70/20/10-principe), kennis & kunde, virtual reality, onderscheidende faciliteiten, digitale processen, uitdagende programma’s en het aanboren van nieuwe markten.

We gaan verder met ons doel om als dé veiligheidspartner van bedrijven en organisaties in de regio te fungeren. Ons credo? Van regels naar waarde. We treden op als regisseur in uw veiligheid. Geen zorgen over de zorg voor uw medewerkers; dat is ons werk en daarin ligt de waarde van Achterkamp. Dankzij onze jarenlange ervaring en expertise adviseren wij u graag over wat uw bedrijf specifiek nodig heeft. Van regelgericht naar risicogericht en van risico’s naar waarde!

In de rol als veiligheidspartner kan Achterkamp een actieve rol vervullen door proactief mee te denken, te ondersteunen én te adviseren over:

  • Arbo & veiligheid (wet- en regelgeving);
  • Risico-inventarisatie & -evaluatie;
  • Bedrijfsnoodorganisatie (o.a. BHV);
  • Certificering en borging;
  • Crisismanagement (CMT en training);
  • Veiligheidsbewustwording (cultuurverandering en beleid);
  • Mentale kracht- en agressietraining;
  • Procesoptimalisatie en -ontwikkeling;
  • Persoonlijke groei en ontwikkeling;
  • Leveren van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

Wees welkom op onze vernieuwde locatie en maak kennis met het enthousiaste team van het nieuwe Achterkamp – samen bewust veilig!