Bedrijven die vanaf heden niet beschikken over een RI&E kunnen direct een boete verwachten vanuit de Inspectie SZW. Het kabinet is klaar met werkgevers die niet waken over de gezondheid en veiligheid. Het in kaart brengen van de gezondheids- en veiligheidsrisico’s is namelijk de basis van een professioneel én menselijk beleid.

De verplichte Risico Inventarisatie- en Evaluatie is natuurlijk niet nieuw, al ruim 25 jaar zijn werkgevers verplicht om de gevaren voor de gezondheid van werknemers te inventariseren. Die gevaren zijn in elke organisatie natuurlijk anders. In een kantoortuin is het risico op een explosie meestal gering, maar in een chemische fabriek ligt dat uiteraard anders. Elk bedrijf heeft specifieke risico’s die zijn gevat in een RI&E en worden ondervangen in een Plan van Aanpak en veiligheidsbeleid.

Boete
Uit recent gepubliceerde cijfers blijkt dat nog altijd meer dan de helft niet beschikt over een RI&E. Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken kondigde al eerder aan dat zij hierop actie wilde nemen, maar inmiddels is er ook een maatregel gepubliceerd: de inspectie mag direct boetes uitdelen aan tekortschietende bedrijven.

“Zo’n dergelijke boete is niet mis, want loopt al snel op naar 4.500 euro. Dat is een veelvoud van de gemiddelde investering voor een gedegen RI&E,” aldus Robin Siebel (Adviseur Risicobeheersing bij Achterkamp). Ook het ontbreken van een plan van aanpak kost vanaf nu zo’n 3.000 euro. In het plan van aanpak staat wat het bedrijf gaat doen aan de geconstateerde risico’s en gevaren vanuit de RI&E.

Pijnlijke cijfers
In het jaarverslag van 2018 schreef de inspectie dat arbeidsongevallen en bedrijfsziekten een groeiend en urgent probleem zijn. Jaarlijks komen 50 tot 70 werknemers om door arbeidsongevallen. Daarbovenop overlijden er nog ruim vierduizend mensen aan een beroepsziekte, die ze vaak al jaren eerder opliepen.

Een lichtpuntje is dat het aantal werkgevers dat de moeite neemt om de risico’s te laten analyseren iets is toegenomen de afgelopen jaren, maar strandt nog altijd op 49 procent van het totaal. Vooral kleinere bedrijven beschikken vaak niet over een RI&E. Zelfs onder de bedrijven waar het risico op ziekte beduidend groter is dan gemiddeld.

Regeerakkoord
In het regeerakkoord heeft het kabinet al miljoenen vrijgemaakt om de slagkracht van de inspectie te vergroten. Van Ark schreef vorig jaar in een brief aan de Tweede Kamer dat de inspectie te vaak bezig is met onderzoek naar hoe een bedrijfsongeval tot stond kon komen. Uiteraard zeer belangrijk, maar het preventieve onderdeel van de inspectie blijft daardoor achter. In totaal is er 15 miljoen euro gereserveerd voor het versterken van de teams die zich richten op gezonde en veilige werkplaatsen.

Boetes van Inspectie SZW mogen nu dus direct worden uitgedeeld als de RI&E of het plan van aanpak ontbreken bij een organisatie. Een kleine kwinkslag – de inspectie zal in alle gevallen bekijken of ze dat ook daadwerkelijk doen.

“Een RI&E is een ontzettend slimme investering, dat staat buiten kijf. Heb jij nog geen RI&E? Of kan jullie huidige RI&E een update gebruiken? Stuur mij een mail via robin.siebel@achterkamp.nl, dan maken we een geheel vrijblijvende afspraak,” sluit Robin af.

Bronnen: Arbo Online, Trouw & Staatscourant