Bij alles wat wij binnen Achterkamp doen staat de tevredenheid van onze opdrachtgevers en deelnemers centraal. Wij streven er voortdurend naar om de kwaliteit van onze dienstverlening, opleidingen en service continu te verbeteren door middel van evaluaties en nauwe contacten met onze opdrachtgevers.

Mocht je echter niet tevreden zijn over onze dienstverlening, dan stellen wij het ontzettend op prijs als je ons daarover informeert. Het liefst gaan we daarover in gesprek, zodat we samen op zoek kunnen naar een oplossing. Daarnaast is het ook mogelijk om jouw ontevredenheid of klacht schriftelijk, via onderstaand klachtenformulier of per e-mail in te dienen.

Indienen klacht
Bij het indienen van de klacht graag minimaal de volgende onderdelen beschrijven:

 • Je naam, contactgegevens en organisatie;
 • De datum van verzending;
 • De datum/periode van de betreffende dienstverlening;
 • Een duidelijke omschrijving van de klacht in het Nederlands (of Engels).

Klachtenprocedure
Na ontvangst van de klacht zal de volgende procedure in werking treden:

 1. Je kunt binnen een maand na afronding van de dienst, opleiding of training een schriftelijke klacht indienen bij de directie van Achterkamp.
 2. Binnen drie werkdagen ontvang je een bevestiging van de ontvangst van je klacht.
 3. Wij beoordelen of de klacht ontvankelijk is.
  • Als de klacht niet ontvankelijk is, word je hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.
  • Als de klacht wel ontvankelijk is, registreren we de klacht en nodigen we je binnen vijf werkdagen uit voor een mondelinge toelichting.
 4. Het gesprek over de klacht wordt schriftelijk vastgelegd en binnen twee weken na het gesprek ontvang je een verslag.
 5. Indien geen mondelinge toelichting plaatsvindt, ontvang je binnen twee weken na indiening van de klacht een schriftelijk bericht met onze bevindingen en eventuele conclusies.
 6. Mocht Achterkamp de gestelde termijnen niet halen, dan kunnen wij de termijn eenmalig met twee weken verlengen. Je wordt hier schriftelijk van op de hoogte gesteld.
 7. Wij bewaren alle documentatie met betrekking tot klachten minimaal twee jaar.
 8. Indien je het niet eens bent met de genomen beslissing, is het Nederlands recht van toepassing.

Alle klachten worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld.

Klachtenformulier