Brand Leeuwarden: goed optreden hulpverleners, gebouwen voldeden niet

De bouwkundige situatie van de getroffen panden voldeed tijdens het uitbreken van de felle brand aan de Kelders in Leeuwarden niet aan de basale wettelijk vereisten.
Vuur en rook verspreidden zich hierdoor veel sneller dan had gemogen. Het optreden van de brandweer was adequaat en ook de crisisorganisatie heeft goed gefunctioneerd.
Dat zijn de belangrijkste conclusies van het onderzoek dat de Inspectie Veiligheid en Justitie deed naar de brand in Leeuwarden op 19 oktober 2013. Bij de brand kwam een bewoner om het leven.

Uit het rapport blijkt dat bij de bestrijding van de brand terecht gefocust is op de redding van het slachtoffer. Ook zijn de juiste middelen ingezet en is er voldoende aandacht besteed aan de veiligheid van de brandweer. Naast een goede bijdrage van de hulpdiensten, heeft ook de gemeenschap een sterke en sociale bijdrage geleverd in de hulp aan de getroffene: de Friese ‘Mienskip’.

Doel van het onderzoek van de Inspectie was het formuleren van leerpunten uit dit incident, niet alleen voor Leeuwarden en Veiligheidsregio Fryslân, maar ook voor de rest van het land. Omdat wettelijke brandveiligheidseisen vaak niet worden gehaald, meent de Inspectie dat eigenaren nadrukkelijk moeten worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid, maar wel moeten worden geholpen om deze verantwoordelijkheid te kunnen dragen. Gemeenten zijn de aangewezen instanties om hierin een voorlichtende, stimulerende en adviserende rol te vervullen. Gelet op de risico’s vindt de Inspectie Veiligheid en Justitie dat gemeenten deze risico’s moeten gaan inventariseren.

Hieruit volgen drie aanbevelingen. Deze zijn niet alleen gericht aan Leeuwarden, maar aan alle gemeenten.

  1. Spreek eigenaren van bouwwerken nadrukkelijk aan op hun verantwoordelijkheid en zorgplicht voor brandveiligheid en help hen deze verantwoordelijkheid te kunnen dragen.
  2. Neem een voorlichtende, stimulerende en adviserende rol in met betrekking tot brandveiligheid en gebouweigenaren.
  3. Inventariseer de brandveiligheidsrisico’s in de bestaande bouw en betrek de uitkomst daarvan bij de opstelling en uitvoering van het handhavingsbeleid in de gemeente, zoals ook in Leeuwarden al voor een belangrijk deel is gedaan.

Het onderzoek van de Inspectie en Veiligheid en Justitie gaat nadrukkelijk niet in op eventuele aansprakelijkheid of strafrechtelijke gevolgen van de brand.
Klik hier voor het volledige rapport.