De nieuwe Corona-maatregelen hebben geen invloed op het doorgaan van onze opleidingen, cursussen en trainingen. Deze conclusie trekken we samen met onze certificerende instanties en de branchevereniging op basis van de routekaart en bijbehorende onderbouwingen vanuit de overheid.

Wel hebben wij een aantal zaken verder aangescherpt en georganiseerd om het nóg veiliger en verantwoorder te maken.

Onderwijs uitzondering
Onze opleidingen, cursussen en trainingen kunnen ondanks de verder aangescherpte landelijke Corona-maatregelen veilig en verantwoord doorgang vinden. Zowel op ons trainingscentrum als ook de in-company trainingen, in nauw overleg met onze opdrachtgevers. Wij verzorgen onze trainingen volgens het brancheprotocol en hebben onze dienstverlening volledig ‘corona-proof’ gemaakt.

Achterkamp verzorgd belangrijk onderwijs, waardoor wij vallen onder de genoemde uitzondering van de overheid. Werknemers moeten er namelijk op kunnen vertrouwen dat bedrijfsprocessen veilig zijn, dat op werkplekken de veiligheid is geborgd en dat er aandacht is voor situaties waarin de veiligheid wordt bedreigd. Juist nu is het van belang om deskundige en geoefende (bedrijfs-)hulpverleners te hebben.

Maar – het is toch zoveel mogelijk thuis werken?
Klopt, tenzij het niet anders kan. Geoefende en getrainde BHV’ers zijn een wettelijke verplichting, dus mogen BHV’ers naar het werk of een opleidingslocatie komen voor een training. Het beschikken over hulpverleners, BHV’ers en EHBO’ers is naast bedrijfsbelang ook zeker van maatschappelijk belang.

Alle maatregelen, aanpassingen en onze richtlijnen hebben we verwerkt in een eigen protocol. Klik op de afbeelding hieronder voor het PDF-formaat:

Mondkapjes verplicht
Het dragen van een (niet-medisch) mondkapje is verplicht bij al onze opleidingen, cursussen en trainingen. Zowel op ons trainingscentrum als bij in-company trainingen. Dit geldt voor alle deelnemers, instructeurs en medewerkers van Achterkamp. Men dient zichzelf te voorzien in een gedegen mondkapje. Wanneer men op de aangewezen eigen plek zit, is men vrij om ervoor te kiezen om het mondkapje af te doen.

Bij in-company trainingen bij onze Zorg-klanten zullen onze instructeurs volgens protocol medische mondmaskers dragen.

Maximum personen
We hebben op basis van de nieuwe maatregelen ons maximaal aantal personen voorlopig aangescherpt. Alles met inachtneming van de 1,5 meter-afstand:

  • In ons bedrijfsrestaurant geldt maximaal 30 personen;
  • In onze lesruimtes geldt maximaal 10 personen;
  • Tijdens een (praktijk-)oefening geldt maximaal 4 personen.

Geen fysiek contact
Voor al onze opleidingen en trainingen hebben wij een aangepast programma opgesteld om fysiek contact te voorkomen en de 1,5 meter afstand te kunnen borgen. We hebben nu uitdagende lesprogramma’s zonder fysiek contract onderling, waarbij we niet inboeten op onze vertrouwde kwaliteit en toepasbaarheid.

Temperatuur meten
Achterkamp heeft geïnvesteerd in een automatische temperatuurmeter (infrarood) waarmee we onze deelnemers, instructeurs en medewerkers vrijwillig de kans willen bieden om de eigen temperatuur te meten. Via een geavanceerd systeem kan deze zuil via infrarood de temperatuur meten, waarmee we zoveel mogelijk willen uitsluiten dat iemand met koorts zich onverhoopt op ons trainingscentrum begeeft.

Kleedruimtes en douches gesloten
De kleedruimtes en douches op ons trainingscentrum zijn per direct gesloten. Van onze deelnemers wordt dus verwacht dat men direct in de juiste kleding op ons trainingscentrum aankomt. Tevens is het dus voorlopig niet mogelijk om te douchen na afloop van een training.

Thuiswerken
Voor onze medewerkers is het beleid dat iedereen die thuis kan werken ook echt thuis werkt. Dit om het totaal aantal personen tot een minimum te beperken en alleen personen toe te laten op ons trainingscentrum die daar ook daadwerkelijk moeten zijn voor (het geven van- of het ondersteunen bij) een training.

In de praktijk
Uit evaluaties en reacties van onze deelnemers en klanten blijkt dat men erg tevreden is over onze aanpak en onze aanpassingen en oplossingen waarderen. We merken dat (bedrijfs-)hulpverleners vanuit zichzelf al een grote verantwoordelijkheid dragen naar een ander en vanuit die basis ook erg goed omgaan met de richtlijnen en maatregelen.

Alleen samen krijgen we Corona onder controle. Samen bewust veilig!