Hieronder behandelen wij graag de meest gestelde vragen tijdens deze COVID-19 pandemie. Mocht het antwoord op jouw specifieke vraag er niet bij zitten – geef ons dan even een seintje, dan pakken we het zo snel mogelijk op.

Hoe zorg ik voor veiligheid op de werkvloer tijdens COVID-19?
Het kabinet vraagt opnieuw om zoveel mogelijk thuis te blijven en op afstand te werken. Nogal wat werkgevers krijgen daardoor de komende tijd te kampen met onderbezetting.

Toch vragen wij samen met het Rode Kruis, NIBHV, NRR, het Oranje Kruis en de Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland werkgevers om goed na te denken over hoe ze de veiligheid op de werkvloer in deze situatie tóch kunnen garanderen, voor alle mensen die door de aard van hun werk niet thuis kúnnen werken.

Zorg er in elk geval voor dat er altijd iemand aanwezig is die getraind is om bij incidenten eerste hulp te verlenen en kan optreden bij een brand en/of ontruiming. Dit helpt om letsel en schade te beperken en de bedrijfscontinuïteit te borgen. Indien de bedrijfscontinuïteit door onderbezetting van de bedrijfsnoodorganisatie in het geding komt treden wij als Achterkamp graag met elkaar in overleg om te komen tot een passende oplossing.

Hoe zit het met veiligheidstrainingen tijdens COVID-19?
De lockdown betekent in de praktijk dat er in principe geen bijeenkomsten of evenementen mogen plaatsvinden. Voor BHV-, EHBO-, basale reanimatie- (BLS en PBLS) en veiligheidscursussen gelden er echter uitzonderingen (onder strikte voorwaarden). Praktijkcursussen kunnen alleen plaatsvinden indien de veiligheid van medewerkers of de continuïteit van het bedrijf (denk aan bedrijven en organisaties die wel open mogen blijven) in het gedrang komt. Uiteraard binnen de gestelde richtlijnen en geldende protocollen.

Achterkamp heeft een protocol voor veiligheidscursussen en examens opgesteld. In dit protocol zijn ook richtlijnen voor in-company cursussen opgenomen. Wanneer wij volgens dit protocol werken, bekijken we bij de intake voor een (in-company) cursus of de locatie geschikt is om cursussen en examens volgens het protocol af te nemen. Onze instructeur zal kort voor aanvang van de cursus controleren of de locatie inderdaad aan de richtlijnen voldoet. Mocht dat niet het geval zijn, dan kan de cursus niet doorgaan.

Hoe zit het eigenlijk met mijn BHV-certificering tijdens COVID-19?
De geldigheid van jouw certificaat wordt tijdens de lockdown gedurende de COVID-19 pandemie opgerekt tot het moment dat het weer mogelijk is om te trainen, daartoe is nu dus een uitzondering voor bedrijfsnoodzakelijke trainingen. Daarbij is het ook zaak goed te kijken naar eventuele alternatieven en mogelijkheden. Zo kunnen Bedrijfshulpverleners die moeten herhalen tijdens de COVID-19 pandemie vast starten met een speciale e-learning module of een digitale training om in ieder geval de theoretische kennis op te frissen en bij te houden. Het praktijkdeel van de BHV Herhaling kan dan op een passend(er) moment worden gepland. Vraag naar de mogelijkheden bij een van onze medewerkers.

Kan ik ook digitaal trainingen volgen bij Achterkamp tijdens COVID-19?
Dat is zeker mogelijk! De theoretische basis kunnen we op een interactieve manier opfrissen via een e-learning, digitale trainingen, webinars, vragenuurtje en/of zelfs een heuse BHV Pubquiz. De e-learning modules die wij momenteel beschikbaar hebben zijn:

  • BHV Basis;
  • BHV Herhaling;
  • Spoedeisende Eerste Hulp;
  • Reanimatie & AED;
  • Omgaan met Agressie;
  • BHV Basis (Zorg) & BHV Herhaling (Zorg).

Alhoewel er niets boven een praktijktraining gaat, bieden wij zeker de mogelijkheid tot het volgen van een digitale training. Digitale trainingen zijn in groepsverband te organiseren voor in principe alle trainingen die je normaliter ook van ons gewend bent, echter is het behandelen/toetsen van de praktijkcompetenties niet mogelijk en niet vervangbaar. Het is vooral het onderhouden en uitbouwen van de theoretische kennis en het inzicht. Onze digitale meetings organiseren wij het liefst via ZOOM.

Wil jij een e-learning en/of een digitale training volgen? Vraag naar de mogelijkheden bij jouw contactpersoon binnen Achterkamp.

Waarom krijg ik geen NIBHV-pasje meer na een BHV-cursus?
Het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) – onze certificerende instantie – is sinds het begin van dit jaar begonnen met het uitrollen van NIBHV Competent. Een digitaal registratiesysteem voor NIBHV-gecertificeerde opleidingen & trainingen met als doel een volledige digitalisering voor gemak en overzicht.

Uit de markt bleek dat er hedendaags steeds minder behoefte was aan fysieke pasjes en certificaten:

  • Na onderzoek bleek dat er hedendaags steeds minder behoefte was aan fysieke pasjes, diploma’s en certificaten;
  • Zo bleek dat fysieke pasjes, diploma’s en certificaten veelal werden gescand en opgeslagen in het eigen digitale systeem;
  • Cursisten hebben steeds meer behoefte aan digitale oplossingen voor gemak en overzicht, zeker als het aankomt op de vele passen die iemand bezit;
  • Het hoeveelheid plastic en papier die wij hierbij besparen is ook zeker een overweging in deze digitalisering richting NIBHV Competent.

Met de ontwikkeling van NIBHV Competent heeft NIBHV deze bewegingen in de maatschappij meegenomen in de overwegingen. Er zijn veel meer voordelen voor digitale certificering, daarom zal de optie voor fysieke pasjes niet meer mogelijk zijn.

Wil je toch een fysieke NIBHV-certificering?
Voor cursisten is het mogelijk om via hun persoonlijke account Mijn NIBHV het eigen certificaat als PDF-bestand te downloaden. Dit PDF-bestand is dan hard-copy uit te printen.

Hoe werkt NIBHV Competent?
Elke cursist krijgt via Mijn NIBHV een eigen registratie in het digitale registratiesysteem NIBHV Competent. In Mijn NIBHV verkrijgt de cursist inzicht in zijn eigen persoonlijke gegevens, de voortgangsdata en de certificaten. Toegang tot Mijn NIBHV verkrijgt men per mail met een activeringslink voor het persoonlijke account.

Vanwege persoonscertificering en voortgangsdata van de cursist is het nodig cursisten aan te melden via een uniek e-mailadres. Het is daarom verplicht cursisten vooraf aan te melden. In het kader van de AVG is van belang de cursist (vroegtijdig) te laten weten dat dit gebeurt en wie de gegevens opslaat (recht op inzage). Inzicht verkrijgt de cursist via het portaal ‘Mijn NIBHV’.

Waarom krijg ik geen EHBO-pasje meer van het Oranje Kruis?
Voor de gewaardeerde EHBO’ers onder ons – het Oranje Kruis stapt volledig over op digitale certificering. Een digitaal pasje is namelijk op elk moment overal beschikbaar (bijv. via de telefoon) en laat een kleinere ecologische voetdruk achter op moeder aarde. Wij zullen als opleider de certificering aanvragen via het Oranje Kruis-portaal, waarna wij het certificaat per persoon digitaal beschikbaar krijgen. Deze certificaten worden door Achterkamp per mail opgestuurd naar de betreffende contactpersoon per klant.