Weet u wat u moet doen wanneer het brandalarm afgaat? Is iedereen op de hoogte van de geldende procedures bij een ontruiming? Weet iedereen waar zich de dichtstbijzijnde en veilige uitgang bevindt? Elk bedrijf, organisatie of instelling is verplicht elk jaar een ontruimingsoefening te organiseren.

Door regelmatig een ontruimingsoefening te houden kunt u zich samen met uw medewerkers voorbereiden op zulke situaties. Zo raken uw BHV’ers vertrouwd met de interne procedures vanuit het bedrijfsnoodplan, hun taken & verantwoordelijkheden en weten uw medewerkers wat er van hen wordt verwacht wanneer er zich een calamiteit voordoet.

Door de jaren heen hebben wij al talloze ontruimingsoefeningen mogen organiseren bij een breed scala aan bedrijven, organisaties en instellingen. Van een deelontruiming in een machinefabriek tot complexe ontruimingen op de OK van de Sint Maartenskliniek en het Slingeland Ziekenhuis. Niets is ons te gek. Onze gespecialiseerde en ervaren instructeurs assisteren u daar maar al te graag bij.

Ontruimingsoefening (In-company)
De opzet en moeilijkheidsgraad van de ontruimingsoefeningen zijn van groot belang. Vandaar dat wij een ontruimingsoefening altijd van tevoren afstemmen. In overleg met de opdrachtgever ontwikkelen en organiseren wij een ontruimingsoefening op locatie. Tijdens de oefening draaien we een realistisch scenario – die we desgewenst ook realistisch ensceneren (o.a. rook, vuur en geluid).

Naar gelang de wensen, behoeften en ervaring bepalen we gezamenlijk de moeilijkheidsgraad. Zo hebben we ook een modulaire opbouw in onze ontruimingsoefeningen:

  • Ontruimingsoefening Go                    (inzet: 1 specialistische instructeur);
  • Ontruimingsoefening Plus                 (inzet: 2 specialistische instructeurs);
  • Ontruimingsoefening Pro                  (inzet: 2 specialistische instructeurs & 1 Lotus-slachtoffer).

Tijdens de ontruimingsoefening zullen wij de manier van optreden van alle betrokkenen analyseren en beoordelen. Tevens worden de opkomst- en ontruimingstijden geklokt, zodat u een goed beeld krijgt hoe snel een compartiment of het gehele gebouw wordt ontruimd. Daarnaast rapporteren wij ook eventuele falende (brand-)technische voorzieningen, zoals bijvoorbeeld het slecht sluiten van een compartimentsdeur.

Op deze manier kan er bekeken worden of de (BHV-)organisatie en het gebouw goed is ingericht – en waar nodig kan er dan ook doelgericht worden bijgestuurd.

Evaluatie
Na de ontruimingsoefening zal er direct een evaluatie gehouden worden met de betrokken BHV’ers. Tijdens deze evaluatie worden de goede (tops) en de mindere goede (tips) onderdelen besproken. Deze onderdelen worden ook verwerkt in een verslag.

Certificaat
Na afloop van de ontruimingsoefening zal er door ons een ontruimingscertificaat worden opgeleverd, met de getrainde onderdelen. Dit ondertekende certificaat dient als bewijs en borging richting derden, denk aan de Brandweer.

Verslag
Wij zullen de ontruimingsoefening ook schriftelijk vastleggen voor u, zodat u een verslag heeft van het verloop van de oefening. Uiteraard worden de tips en de tops verwerkt in dit verslag, waarbij de uitkomsten ook dienen als input voor vervolg-trainingen. Tevens dient dit verslag samen met het certificaat als interne/externe borging.

Wilt u samen met ons de jaarlijks verplichte ontruimingsoefening organiseren? Neem dan contact op met een van onze medewerkers, dan spreken we graag de mogelijkheden door. We hebben in ieder geval al vele uitdagende scenario’s op de plank liggen, aan u de keus!

De voordelen op een rij:

  • Iedereen is voorbereid op een calamiteit;
  • Medewerkers raken vertrouwd met de interne procedures;
  • BHV’ers raken vertrouwd met hun BHV-taken en verantwoordelijkheden;
  • Inzicht in de opkomst- en ontruimingstijden;
  • Controle van de BHV-middelen;
  • Borging (expertise, certificaat en verslaglegging).