Achterkamp is een toonaangevende speler op het gebied van full-service veiligheidstrainingen voor het Nederlandse bedrijfs­leven. Onze gedreven medewerkers maken zich sterk om veiligheid te waarborgen voor mens, organisatie en milieu.

Totaalconcept
Achterkamp biedt opleiding, training en advies aan directie en personeel in uiteenlopende branches. Van technische productiebedrijven, de logistieke sector, de levensmiddelen­industrie tot en met het onderwijs en de zorg. Voor veiligheid en overzichtelijkheid kunt u volstaan met één leverancier. Door middel van een totaalconcept, al dan niet vanuit de verplichte Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), wordt uw bedrijfsveiligheid optimaal gewaarborgd. Van levering van hulpmiddelen tot herhalingscursussen en maatwerk­trainingen en het op maat maken van ontruimingsplannen met benodigde vluchtrouteplattegronden. Achterkamp staat hiermee garant voor het afdekken van alle juridische risico’s waar het gaat om de genomen verantwoordelijkheid op het gebied van het geven van veiligheid­sinstructies aan uw personeel. Ons credo? Van regels naar waarde!

We treden op als regisseur in veiligheid. U hoeft zich geen zorgen te maken over de zorg voor- en over uw medewerkers; dat is ons werk en daarin ligt de waarde van Achterkamp. Dankzij onze jarenlange ervaring & expertise kunnen we u adviseren over wat uw bedrijf specifiek nodig heeft. Van regelgericht naar risicogericht en van risico’s naar waarde!

Proactieve adviesrol
Achterkamp wil een actieve rol vervullen bij het opzetten van, adviseren en het ondersteunen bij het BHV- en veiligheidsbeleid van haar opdrachtgevers – voor nu en in de toekomst. De basis voor deze adviesrol is kennis van de risico’s in uw organisatie. Wij hechten er veel waarde aan dat wij betrokken zijn bij de inventarisatie en de borging van de risico’s binnen uw organisatie. Op basis hiervan kunnen wij u optimaal ondersteunen bij het doorvoeren van effectieve maatregelen op het gebied van risicobeheersing. Wij kunnen hier o.a. invulling aan geven door minimaal jaarlijks (en indien gewenst vaker) actief deel te nemen aan VGM overleg met betrekking tot de actualisatie van de RI&E, het Plan van Aanpak en evaluatie van de oefeningen. Ook kunnen wij u ontzorgen op het gebied van verdiepende deskundigheid (arbeidsdeskundigen, arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen).

Het is voor ons als opleidings- & kennisinstituut vanzelfsprekend dat wij onze opdrachtgevers proactief op de hoogte houden van de laatste trends, ontwikkelingen, wet- en regelgeving op het gebied van (bedrijfs-)veiligheid en Arbo-gerelateerde zaken. Ons team aan eigen/vaste medewerkers heeft een passie voor veiligheid – én ruime ervaring in het vak en mede daarom zijn zij bijzonder geïnteresseerd in de ontwikkelingen op dit gebied. Achterkamp wil een ‘veiligheidspartner’ zijn voor haar opdrachtgevers en daar hoort het proactief informeren/benaderen over nieuwe ontwikkelingen, mogelijkheden, bedreigingen en veranderende wet- en regelgeving bij. Alle relevante wet- en regelgeving (Arbo & Milieu) die van toepassing zijn worden door ons jaarlijks gemonitord en getoetst op actualiteit. De eventuele wijzigingen worden tijdig gesignaleerd en gecommuniceerd richting de opdrachtgevers – waar vervolgens mogelijk het scholingsplan en het veiligheidsbeleid op kan worden bijgestuurd (PDCA).

Meedenken, het bieden van de beste oplossing én het samenwerken met de opdrachtgever staat bij ons centraal. Dit wordt door onze opdrachtgevers als zeer onderscheidend gezien. Daar zijn wij trots op en daar zullen wij ons nu én in de toekomst op blijven onderscheiden.

Het onderscheidend vermogen van Achterkamp is altijd en overal in te kunnen spelen op de wensen, behoeften en ontwikkelingen van haar opdrachtgevers en omgeving. Natuurlijk door de aanwezige kennis en kunde- zowel intern als in het (regionale) netwerk, maar vooral ook door de continue drang naar ontwikkeling op basis van de klantvraag en de ontwikkelingen vanuit de markt. Ontwikkeling op het gebied van processen, medewerkers, partners, faciliteiten en mogelijkheden.

Achterkamp pakt de actieve rol als ‘veiligheidspartner’ door proactief mee te denken, te ondersteunen & te adviseren over:

  1. (Bedrijfs-)Veiligheid en Arbo-gerelateerde zaken;
  2. Wet- & regelgeving;
  3. Trends & Ontwikkelingen;
  4. Procesoptimalisatie en -ontwikkeling;
  5. Persoonlijke groei en -ontwikkeling;
  6. Toekomstige ‘BHV-organisatie’.

Ontzorgpartner
Samen met u zoekt Achterkamp naar het ­optimale ontzorgplan, dat kan lopen van RI&E tot registratie en oproep van cursisten tot ­begeleiding van vergunningen en verzekeringstrajecten. Ook nadat de cursist zijn of haar opleiding heeft afgesloten met een geldig certificaat of diploma, blijft ons team klaar staan. ­Onder andere voor herhalingscursussen en de aanschaf van allerhande preventiemateriaal is Achterkamp voor u de juiste partner. Niet voor niets blijft een grote schare loyale ­klanten iedere keer terugkomen.

Download een brochure