Beheer
Deze website staat onder beheer van Achterkamp Bedrijfsopleidingen B.V. De contactgegevens zijn te vinden op de contactpagina. Achterkamp is de handelsnaam van Achterkamp Bedrijfsopleidingen B.V.

Gegevens van bezoekers
Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan onze website worden permanent bewaard, maar blijven volstrekt anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie. Achterkamp draagt zorg voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. Achterkamp kan de gegevens die door de bezoekers/klant verstrekt worden onder meer gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
 • Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een dienst, product, advies, tip etc., waarvan Achterkamp denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle, informatieve en doelgerichte website voor de bezoeker.

Cookies

 • Achterkamp maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Achterkamp de bezoeker bij een volgend bezoek (nog) beter van dienst zijn.
 • De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.
 • Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Achterkamp. De contactgegevens staan vermeld op de contactpagina van deze website.

Disclaimer
Achterkamp is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die klant is bij Achterkamp.

Gegevens die door de klant verstrekt worden
Achterkamp kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

   1. Het verwerken van een inschrijving, aanvraag en/of bestelling.
   2. Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de aanvraag/conversie, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
   3. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een dienst, product, advies, tip etc., waarvan Achterkamp denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle, informatieve en doelgerichte website voor de bezoeker/klant.

Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan Achterkamp zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is echter een uitzondering op deze regel:
Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

Beveiliging
De gegevens die de klant aan Achterkamp verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. Achterkamp draagt zorg voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen of geheel te verwijderen. Achterkamp kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Achterkamp voorgeschreven wijze door te geven of te verwijderen.