Wolfheze – Onze opdrachtgever Pro Persona weet het aantal onechte en ongewenste brandmeldingen met ruim 73% terug te dringen en wint de TOOM Award 2019 in Veiligheidsregio Gelderland Midden.

Pro Persona is een organisatie in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) dat specialistische zorg biedt aan jeugdigen, volwassenen en ouderen met psychische problemen. Met meerdere locaties in de omgeving Arnhem/Nijmegen en daarnaast nog in Veenendaal, Ede, Tiel & Wolfheze is het een grote speler in de GGZ-wereld.

Brandveiligheid als speerpunt
Pro Persona heeft het thema veiligheid hoog in het vaandel staan. Veiligheid voor medewerkers, bezoekers en niet in de laatste plaats voor de kwetsbare groep cliënten. De organisatie is daarin ook continue in ontwikkeling. De afgelopen jaren was de brandveiligheid binnen Pro Persona een belangrijk speerpunt, wat tot veel mooie resultaten heeft geleid. De grootste mijlpaal is echter deze maand behaald: de TOOM Award!

TOOM staat voor Terugdringen Onechte en Ongewenste (brand-)Meldingen. De TOOM Award is een initiatief van de Brandweer in Veiligheidsregio Gelderland Midden. Deze award wordt jaarlijks uitgereikt aan de instelling die zich het beste inzet in het verbeteren van de brandveiligheid – en dan met name het terugdringen van loze brandmeldingen.

Daling van loze meldingen
Binnen heel Pro Persona (GGZ) is het aantal loze brandmeldingen gedaald met 73% sinds 2016. Dit betekent veel minder onrust op de afdelingen en minder nodeloze & risicovolle uitrukken voor de Brandweer. Het resultaat is vooral bereikt door het creëren van bewustwording en samenwerking, zonder dat hiervoor grote investeringen nodig waren.

Veel mensen hebben meegewerkt om deze prijs te behalen, onder meer de verpleging op de afdelingen die adequaat handelen, de receptionisten die snelle verbindingen leggen, de technische mensen en de portefeuillehouders BHV die Bedrijfshulpverlening op de locatie levend houden.

Bewustwording creëren en vertrouwen kweken
In het geheel is er ook mooie bijdrage weggelegd vanuit Achterkamp, al jaren de veiligheidspartner van Pro Persona. “Achterkamp heeft als opleider een belangrijke rol in het behalen van dit resultaat. Onze dank gaat met name uit naar jullie instructeurs Frank, Henny, Kelly & Jorien!”, aldus Dianne de Wild (Beleidsadviseur ICT & Services en Hoofd BHV bij Pro Persona). Tijdens de BHV-trainingen worden altijd de interne procedures uitvoerig behandeld en zijn daarin grotendeels leidend. Het is een kwestie van bewustwording creëren en vertrouwen kweken in het eigen denken en doen. Vertrouwen op de interne procedures en eigen intuïtieve vermogen.

Pro Persona heeft voor de grote locaties duidelijke flowcharts ontwikkeld rondom de procedure ‘Opvolging Brandalarm’. Dit zijn overzichtelijke taakkaarten waarop staat vermeld ‘wat te doen bij een brandalarm in de dag- en nachtsituatie’. Deze worden tijdens de BHV-trainingen (en Table-top oefeningen) altijd gebruikt om te toetsen of men bekend is met de interne afspraken en geldende procedures in geval van een calamiteit.

Mooi om te zien dat ingezet beleid, ontwikkelde oplossingen en doelgerichte training ook daadwerkelijk resulteert in het terugdringen van de loze meldingen. Een bewijs vanuit de praktijk voor het belang van veiligheid richting kwaliteit. Ook als veiligheidspartner van Pro Persona zijn we daar uiteraard trots op, daar doen we het gezamenlijk voor.

Gefeliciteerd met dit mooie resultaat – een welverdiende prijs!

Team Achterkamp