Het grootste gedeelte van de Nederlandse bevolking is gevaccineerd, waardoor de verspreiding van het coronavirus is beperkt. Het is nu weer verantwoord de reanimatiezorg terug te brengen naar de normale situatie. Dat betekent dat slachtoffers van een circulatiestilstand weer kunnen worden gereanimeerd volgens de normale richtlijnen, inclusief het beademen.

De afgelopen anderhalf jaar heeft de COVID-19 pandemie geleid tot een aangepast advies rondom de reanimatierichtlijnen. Deze aanpassingen waren voornamelijk bedoeld om hulpverleners en slachtoffers zo goed mogelijk te beschermen tegen besmetting, echter ook om slachtoffers van een circulatiestilstand zo goed mogelijk te helpen tijdens deze pandemie.

Beademen
Nu door de vaccinaties de kans op ziekte door COVID-19 sterk is verminderd, heeft de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) in overleg met Ambulancezorg Nederland, de Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg en HartslagNu besloten dat het verantwoord is de reanimatiezorg weer terug te brengen naar de situatie van voor de pandemie. Slachtoffers van een circulatiestilstand kunnen weer worden gereanimeerd volgens de normale richtlijnen, inclusief beademen. Dit is per afgelopen 25 september in gegaan.

Gezond verstand
Het mag duidelijk zijn dat het coronavirus niet opeens is verdwenen uit onze samenleving. Blijf als hulpverlener dus uw gezonde verstand gebruiken. Je kunt er als burgerhulpverlener altijd voor kiezen om in een specifieke situatie bijvoorbeeld niet te beademen, of juist wel te beademen. Denk daarbij aan jouw eigen gezondheid, die van het slachtoffer en die van omstanders en andere hulpverleners. Maak daarin een verstandige afweging op basis van gezond verstand.

Mocht je nog vragen hebben over deze aanpassingen? Stuur dan even een berichtje naar info@achterkamp.nl of bel met één van onze specialisten via 0575-452990.

Reanimatie weer terug naar normaal