De Risico Inventarisatie & Evaluatie waar een Preventiemedewerker een belangrijke bijdrage aan levert, kan letterlijk van levensbelang zijn. Dit blijkt uit de trieste afloop van een bedrijfsongeval in Sterksel. De rechtbank Oost-Brabant oordeelde onlangs dat de betreffende werkgever schuldig is aan de dood van drie werknemers, onder meer vanwege het ontbreken van een goede RI&E.

Het bedrijf in kwestie verzorgt de recycling van afvalstoffen uit de landbouw, bouw en wegenbouw. Hiervoor beschikt het onder meer over een waterzuiveringsinstallatie.
Op 4 oktober 2010 raakten drie werknemers bedwelmd toen ze deze installatie betraden voor schoonmaakwerkzaamheden. Enkele dagen later overleden ze aan de gevolgen van het inademen van zwavelwaterstofgas.

RI&E vormt onmisbare basis
Aan dit overlijden is de werkgever schuldig, oordeelde de rechtbank vorige maand. De rechtbank rekende het de werkgever zwaar aan dat die na het inrichten van de zuiveringsinstallatie geen RI&E had laten uitvoeren. Door het ontbreken van deze onmisbare basis was er van alles mis met het Arbobeleid:

  • Er waren geen metingen verricht om eventuele gevaren vast te stellen;
  • Er was geen veiligheidsbeleid op schrift gezet;
  • Werknemers kregen onvoldoende voorlichting over de mogelijke gevaren;
  • Er was onvoldoende toezicht op de werkzaamheden;
  • Er waren geen maatregelen genomen om te voorkomen dat de installatie kon worden betreden.

Nalatigheid vormt strafverzwarende factor
De rechtbank concludeerde dat de werkgever ‘aanmerkelijk onvoorzichtig’ heeft gehandeld door op deze wijze om te gaan met de veiligheid van zijn werknemers. Hij kreeg een boete opgelegd van € 150.000, waarvan € 50.000 voorwaardelijk. Tevens werd het bedrijf veroordeeld tot een voorwaardelijke stillegging van drie maanden. De nalatigheid van de werkgever ten aanzien van de preventie vormde bij dit oordeel een belangrijke strafverzwarende factor.

Bron: Inpreventie/RIE