Van regels naar waarde
Het credo van ons is: van regels naar waarde. We treden op als regisseur in veiligheid. Je hoeft je geen zorgen te maken over de zorg voor- en over jouw medewerkers; dat is ons werk en daarin ligt de waarde van Achterkamp. Dankzij onze jarenlange ervaring & expertise kunnen we jullie adviseren over wat jouw bedrijf specifiek nodig heeft. Van regelgericht naar risicogericht en van risico’s naar waarde!

Proactieve adviesrol
Achterkamp wil een actieve rol vervullen bij het opzetten van, adviseren en het ondersteunen bij het BHV- en veiligheidsbeleid van haar opdrachtgevers – voor nu en in de toekomst. De basis voor deze adviesrol is kennis van de risico’s in uw organisatie. Wij hechten er veel waarde aan dat wij betrokken zijn bij de inventarisatie en de borging van de risico’s binnen jouw organisatie. Op basis hiervan kunnen wij optimaal ondersteunen bij het doorvoeren van effectieve maatregelen op het gebied van risicobeheersing. Wij kunnen hier o.a. invulling aan geven door minimaal jaarlijks (en indien gewenst vaker) actief deel te nemen aan VGM overleg met betrekking tot de actualisatie van de RI&E, het Plan van Aanpak en evaluatie van de oefeningen. Ook kunnen wij jullie ontzorgen op het gebied van verdiepende deskundigheid (arbeidsdeskundigen, arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen).

Het is voor ons als opleidings- & kennisinstituut vanzelfsprekend dat wij onze opdrachtgevers proactief op de hoogte houden van de laatste trends, ontwikkelingen, wet- en regelgeving op het gebeid van (bedrijfs-)veiligheid en Arbo-gerelateerde zaken. Ons team aan eigen/vaste medewerkers heeft een passie voor veiligheid – én ruime ervaring in het vak en mede daarom zijn zij bijzonder geïnteresseerd in de ontwikkelingen op dit gebied. Achterkamp wil een ‘veiligheidspartner’ zijn voor haar opdrachtgevers en daar hoort het proactief informeren/benaderen over nieuwe ontwikkelingen, mogelijkheden, bedreigingen en veranderende wet- en regelgeving bij. Alle relevante wet- en regelgeving (Arbo & Milieu) die van toepassing zijn worden door ons jaarlijks gemonitord en getoetst op actualiteit. De eventuele wijzigingen worden tijdig gesignaleerd en gecommuniceerd richting de opdrachtgevers – waar vervolgens mogelijk het scholingsplan en het veiligheidsbeleid op kan worden bijgestuurd (PDCA).

Meedenken, het bieden van de beste oplossing én het samenwerken met de opdrachtgever staat bij ons centraal. Dit wordt door onze opdrachtgevers als zeer onderscheidend gezien. Daar zijn wij trots op en daar zullen wij ons nu én in de toekomst op blijven onderscheiden.

Het onderscheidend vermogen van Achterkamp is altijd en overal in te kunnen spelen op de wensen, behoeften en ontwikkelingen van haar opdrachtgevers en omgeving. Natuurlijk door de aanwezige kennis en kunde- zowel intern als in het (regionale) netwerk, maar vooral ook door de continue drang naar ontwikkeling op basis van de klantvraag en de ontwikkelingen vanuit de markt. Ontwikkeling op het gebied van processen, medewerkers, partners, faciliteiten en mogelijkheden.

Achterkamp pakt de actieve rol als ‘veiligheidspartner’ door proactief mee te denken, te ondersteunen & te adviseren over:

 • (Bedrijfs-)Veiligheid en Arbo-gerelateerde zaken;
 • Wet- & regelgeving;
 • Trends & Ontwikkelingen;
 • Procesoptimalisatie en -ontwikkeling;
 • Persoonlijke groei en -ontwikkeling;
 • Toekomstige ‘BHV-organisatie’.

Naast het cursusaanbod biedt Achterkamp het volgende als verdieping én aanvulling op de cursussen en trainingen:

 • Risico Inventarisatie & Evaluatie (ondersteuning/ontwikkeling/toetsing);
 • Crisismanagementteam en -training (ondersteuning/advisering);
 • Veiligheidsbewustwording (cultuur);
 • Mentale Kracht- en Agressietraining/reductie (bijv. radicalisering);
 • Toolbox-meetings (bijvoorbeeld voor Receptiemedewerkers);
 • Leveren van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM);
 • ICT-oplossingen (Managementinformatie/meldingen/analyse).

Achterkamp draagt graag bij aan het vergroten van de (bedrijfs-)veiligheid, het veiligheidsbewustzijn, het vertrouwen van de medewerkers én uiteindelijk de kwaliteit van uw organisatie.