De Coronacrisis heeft grote invloed op de bezetting en het beleid van bedrijven en organisaties. Logisch dat er dus ook veel vragen opdoemen rondom het thema BHV. Hoe zorg ik ervoor dat de BHV-organisatie gewaarborgd blijft? Waar moet ik aan denken? Wij hebben een aantal zaken voor jou op een rij gezet.

Minimale bezetting
Op basis van alle maatregelen is de kans is groot dat er momenteel veel minder medewerkers aanwezig zijn op jouw locatie, waardoor het aantal BHV’ers mogelijk ook beperkter is. Als organisatie moet je flexibel inspelen op de huidige situatie en bijbehorende ontwikkelingen, dat geldt zeker ook voor de veiligheid, duurzaamheid en gezondheid van de medewerkers.

Belangrijk daarin is om ook nu minimaal de volgende BHV-taken in te richten voor jouw organisatie:

 • Alarmeren (intern en extern);
 • Eerste Hulp;
 • Blussen van een (beginnende) brand;
 • Opvangen en ondersteunen van de hulpverleningsdiensten.

Mocht blijken dat het aantal BHV’ers op bepaalde momenten minimaal is, dan moet je jouw bedrijf of organisatie daarop voorbereiden. Je kan mogelijk een beroep doen op overige medewerkers of aanwezigen om de BHV te ondersteunen bij- of tijdens een calamiteit. Bekijk het per situatie en per moment, maar steek het praktisch en professioneel in. Veiligheid staat áltijd voorop, ook in uitzonderlijke situaties.

Een aantal tips & tricks

 • Informeer alle medewerkers
  Informeer alle medewerkers over hun rol tijdens een noodsituatie. Doe daarbij een beroep op hun zelfredzaamheid en vraag om extra hulp en alertheid.
 • Beperkte bezetting
  Maak een duidelijke taakverdeling met alle medewerkers bij een beperkte bezetting van BHV. Doe dat vóór aanvang van de werkzaamheden en bepaal wie wat gaat doen tijdens een noodsituatie.
 • Niet-BHV’ers
  Medewerkers die dus géén BHV’er zijn kunnen worden ingezet voor het alarmeren, ontruimen en het opvangen van de hulpverleningsdiensten. Zorg hierbij wel voor doelgerichte acties/taken en maak daarover duidelijke afspraken. Hoe gaat een alarmering? Wie alarmeert wie? Wie vangt de hulpdiensten op?
 • Aangepaste procedures
  Met aangepaste procedures kun je flexibel inspelen op veranderende situaties. Belangrijk daarin is dat je aangepaste procedures zoveel mogelijk persoonlijk deelt en bespreekt, eventueel digitaal. Dan is iedereen op de hoogte en kun je eventuele vragen beantwoorden.
 • Communiceer over geldende afspraken en procedures
  Het is ontzettend belangrijk om gericht en duidelijk te communiceren over aangepaste procedures en afspraken. Hieronder een aantal tips voor het borgen van de afspraken:

  • Vastleggen en delen via verschillende kanalen (bijvoorbeeld via mail, intranet, WhatsApp-groepen of het ophangen van memo’s ophangen, etc.).
  • Maak afspraken visueel (bijv. posters of digibord in kantine). Liefst op de plekken waar ook de vluchtplattegronden hangen en op voor iedereen toegankelijke plekken.
 • Afwijkende BHV-organisatie
  Wanneer de BHV-organisatie afwijkt van de reguliere opzet:
  –  Stem af en informeer wie er verantwoordelijk is voor bewaken van BHV-bezetting;
  –  Overleg evt. met buurbedrijven/gebouwen over samenwerking BHV tijdens bepaalde situaties.
  –  Zorg voor een overzicht met noodnummers, namen en de gemaakte afspraken.
 • Dagelijks een kort overleg
  Roep jouw BHV’ers (en eventueel medewerkers) dagelijks vóór de start van de werkzaamheden bij elkaar voor een kort ‘statafeloverleg’ en bespreek binnen 10 minuten de belangrijkste zaken:

  • Zijn er nog belangrijke ontwikkelingen of nieuwsitems?
  • Zijn de procedures (nog) actueel?
  • Wat is de BHV-bezetting vandaag? Wie dat wat?

Veiligheid staat voorop
Bekijk het per situatie en per moment, maar steek het praktisch en professioneel in. Veiligheid staat áltijd voorop, ook in uitzonderlijke situaties. Mocht je toch nog vragen hebben over jouw BHV-organisatie? Neem dan contact op met onze collega Robin Siebel (Adviseur Risicobeheersing) via robin.siebel@achterkamp.nl of 06 15883758.

Blijf veilig en blijf gezond!

Team Achterkamp