Wat is BHV?
BHV staat voor Bedrijfshulpverlening. Elk bedrijf is verplicht te zorgen voor een goede Bedrijfshulpverlening (BHV). Werkgevers zijn namelijk verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden voor de werknemers, zodat er geen nadelige invloed is op de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de werknemers.
De verplichting om BHV’ers aan te stellen geldt voor alle bedrijven, instellingen, verenigingen en vrijwilligersorganisaties.

Waarom BHV?
Als werkgever bent u zelf verantwoordelijk om hulpverlening op gang te brengen, in de eerste cruciale minuten na een ongeval of calamiteit. Daarom bent u verplicht een Bedrijfsnoodorganisatie (BNO) in te richten, waar Bedrijfshulpverlening ook onder valt. Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) worden opgeleid én getraind om binnen het bedrijf op te kunnen treden bij ongevallen en calamiteiten. Zij nemen maatregelen om letsel en schade zoveel mogelijk te beperken. BHV’ers kunnen onveilige situaties inschatten en weten hoe daarbij te handelen, ook als het er op aan komt. De taken van een BHV’er zijn:

  • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
  • Het beperken en bestrijden van een beginnende brand;
  • Het voorkomen en beperken van ongevallen;
  • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het gebouw;
  • Het alarmeren van en samenwerken met de politie, brandweer, ambulance en/of andere hulpverleningsorganisaties bij een beginnende brand of bij een ongeval.

BHV Maatwerk
Realiseer de veiligheid voor uw organisatie, gebouw en medewerkers op maat door het risicoprofiel van uw bedrijf als uitgangspunt te nemen voor uw bedrijfshulpverlening (BHV). Op een kantoor gelden immers andere veiligheidsrisico’s dan in de industrie. Een zorginstelling heeft te maken met hele andere scenario’s dan een logistiek dienstverlener. Achterkamp werkt daarom branchegericht en kan een BHV-opleiding aanbieden die precies bij uw bedrijf past: BHV Go, BHV Plus en BHV Pro.

Achterkamp stapt af van de ‘klassieke BHV’, waarbij aan alle organisaties hetzelfde pakket wordt aangeboden. We hebben onze eigen visie op bedrijfshulpverlening en dat is branchegericht maatwerk. Alles draait om bewustwording van de risico’s in uw organisatie en de mogelijke gevolgen – voor uw bedrijf én uw medewerkers. Iedere medewerker wordt betrokken bij het veiligheidsbeleid: iedereen heeft een rol, iedereen kan iets betekenen.

We hebben een modulaire opbouw ontwikkeld in de BHV-cursussen (zowel Basis als Herhaling), die we aanbieden op basis van het risicoprofiel van uw onderneming:

  • BHV Go (voor bedrijven met een laag risicoprofiel);
  • BHV Plus (voor bedrijven met een gemiddeld risicoprofiel);
  • BHV Pro (voor bedrijven met een hoog risicoprofiel).

Samen bewust veilig
Zo ondersteunen we u als ondernemer om op een verantwoorde manier doelgerichte en bewuste keuzes te maken voor uw eigen organisatie. Soms is dat minimaal voldoen aan de wet- en regelgeving, maar soms ook juist aanvullende keuzes maken. Door het risicoprofiel van uw bedrijf als uitgangspunt te nemen (en niet alleen de wet- en regelgeving) wordt de veiligheid voor een instelling, gebouw of zelfs medewerkers op maat gerealiseerd. Welke module geschikt is voor uw organisatie, bepalen we samen met u.

Van regels naar waarde
Het credo van ons is: van regels naar waarde. We treden op als regisseur in veiligheid. U hoeft zich geen zorgen te maken over de zorg voor uw medewerkers; dat is ons werk en daarin ligt de waarde van Achterkamp. Dankzij onze jarenlange ervaring & expertise kunnen we u adviseren over wat uw bedrijf specifiek nodig heeft. De wet- en regelgeving schrijft namelijk niet voor hoeveel BHV’ers verplicht zijn; alleen dat er minstens één aanwezig is en dat uw BHV’ers ‘voldoende getraind’ moeten zijn. Dit geeft u als ondernemer de kans om uw BHV-beleid naar eigen behoefte, risico en niveau in te vullen. Achterkamp helpt u daarbij; van regelgericht naar risicogericht en van risico’s naar waarde!

Werkwijze Achterkamp
We maken tijdens al onze cursussen gebruik van nieuwe didactische leervormen op basis van ervaringen, wensen en behoeften vanuit de markt én natuurlijk de nieuwe technieken. Door nieuwe concepten te ontwikkelen, willen we een verandering teweegbrengen in de visie op de bedrijfshulpverlening en (bedrijfs-)veiligheid.

We maken u en uw medewerkers bewust van de mogelijke gevolgen van niet-handelen en wél handelen, de mogelijke gevolgen van onwetendheid of het beschikken over de juiste kennis en kunde. Bewustwording maakt bereidwilligheid om te leren, wat op zijn beurt weer de gewenste gedragsverandering en (intrinsieke) motivatie oplevert.

Hoeveel BHV’ers per bedrijf?
Het aantal BHV’ers binnen een bedrijf hangt af van verschillende factoren, zoals bedrijfsgrootte, werkzaamheden en de risico’s binnen de organisatie. Ook het aantal werknemers en andere aanwezige personen (bezoekers) hebben invloed om de omvang van de BHV-organisatie. Op basis van een verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) wordt bepaald en vastgesteld hoeveel BHV’ers u als bedrijf nodig heeft. Nog geen up-to-date RI&E? Klik hier voor meer informatie.

EHBO & BHV?
Wellicht goed om te weten is dat een medewerker met een EHBO-diploma niet direct een BHV’er is. Deze persoon mist immers de kennis op het gebied van ontruiming, communicatie en brandbestrijding. Een BHV-organisatie kan daarentegen wel bestaan uit een combinatie van BHV’ers en EHBO’ers, maar dat hangt af van de aanwezige risico’s binnen een bedrijf.

Een EHBO’er kan uiteraard wel bijgeschoold worden tot een BHV’er, waarbij deze persoon vrijstelling kan krijgen voor het Eerste Hulp-gedeelte van de BHV. Daarmee volgt de EHBO’er alleen het gedeelte Brand & Ontruiming (BHV).