Zes tips voor meer veiligheid op de werkvloer
“Werkgevers in Nederland zijn zich er doorgaans wel goed van bewust, maar de werknemer vindt het vaak lastig om regels te accepteren”, zegt senior bedrijfsarts Henk Bruinink van Arbo-organisatie Arbo Unie. “Je moet nooit achterover gaan leunen.” Achterkamp geeft zes tips om de werkvloer veiliger & gezonder te maken.

 1. Opgeruimde werkvloer
  Een opgeruimde werkvloer is een basisvereiste. Zaken als rondslingerende rommel of een loszittend kleed leveren struikelrisico op. Bedrijven zijn zich hier nog te weinig bewust van. In het verlengde hiervan: draag veiligheidsschoenen als de aard van het werk daarom vraagt, zodat je voet niet doorboord kan worden door achtergelaten scherpe objecten.
 2. Goede logistiek
  Hierbij gaat het om de materiaaltoevoer en – afvoer en om kruisverkeer. Kijk goed naar de route van de afvoerlijn en kies voor logische plekken op de werkvloer, zodat zo min mogelijk rondgereden hoeft te worden. Met een paar eenvoudige regels is al veel te bereiken.
 3. Let op machineveiligheid
  Er zijn veel richtlijnen voor het gebruik van machines. Werkgevers moeten er zorg voor dragen dat die veiligheidsmaatregelen ook worden nageleefd.
  Het gaat dan bijvoorbeeld om twee-knopsbediening en het automatisch afslaan van de machine. Werknemers hebben nogal eens de neiging om de regels te omzeilen, omdat dat makkelijker of sneller werkt.
 4. Zorg voor gehoorbescherming
  Het reduceren van geluid is in veel ‘niet-kantoren’ nodig. Alle werkplekken waar het geluid boven de tachtig decibel uitkomt, vragen om gehoorbescherming. Dat geldt niet alleen voor sectoren als de bouw en productie, maar bijvoorbeeld ook om horeca en symfonie-orkesten.
 5. Wees voorbereid op agressie en geweld
  Huisartsenpraktijken, apotheken, woningbouwcorporaties en gemeentelijke diensten hebben vaak te maken met mensen die verbaal en fysiek verhaal komen halen. Zorg altijd voor een goede vluchtweg en voorkom eventuele blokkades. Daarnaast is het belangrijk mensen te trainen op het omgaan met agressie en geweld door ze bepaalde communicatievormen aan te leren.
 6. Voorkom blootstelling aan straling en infectiegevaar
  Voor de gezondheidszorg geldt dat mensen zich bewust moeten zijn van stralings- en infectiegevaar. Daarnaast is de werkdruk in deze sector vaak erg hoog. Ook loert soms gevaar vanuit onverwachte hoek, zoals een demente bejaarde die opeens een dreun verkoopt. Werknemers denken te vaak dat dergelijke zaken nu eenmaal bij hun vak horen.